خرید شال راه‏اندازی آموزشگاه‏هاي موتور سيكلت

براساس مصوبه جديد دولت، راهور به دنبال آن است كه با كمك سازمانهاي مردم نهاد نسبت به تاسيس آموزشگاه‌‏هاي موتور سيكلت اقدام كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، كمال هاديانفر جانشين رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اين مطلب اظهار داشت: كتاب آموزش و آيين نامه موتور سيكلت تدوين شده و ساز و كار تعيين آموزشگاه‌‏ها شناسايي و در حال بررسي است .
جانشين رييس پليس راهور ناجا گفت: نرخ صدور گواهينامه موتورسيكلت مشكلي است كه مربوط به وزارت بازرگاني است زيرا اين تعرفه بايد توسط اين وزارتخانه تعيين شود.
وي افزود: بلافاصله پس از تعيين اين نرخ توسط وزارت بازرگاني آمادگي راه اندازي آموزشگاه‌‏هاي موتورسيكلت را داريم .
هاديانفر در مورد خبري مبني بر مزايده موتورسيكلت هايي كه در پاركينگ ها مانده اند گفت: در اين زمينه به دولت پيشنهاد هايي ارايه شده است .
وي در مورد اين مساله كه اعلام شده بود فروش اين موتورسيكلت ها تحت نظارت ستاد فرمان حضرت امام(ره) انجام مي شود، گفت : ستاد فرمان امام (ره ) نمي تواند بدون مجوز حكومتي اقدام به فروش كند.

جانشين رييس پليس راهور ناجا تاكيد كرد : مالك موتورسيكلت مي تواند با مراجعه به ستاد فرمان امام (ره ) پس از كسر هزينه پاركينگ ،مابقي پول موتورسيكلتش را دريافت كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید