خرید شال رييس جمهور به عسلويه مي رود

رييس جمهور براي افتتاح فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي به منطقه عسلويه در استان بوشهر سفر مي کند.

به گزارش برنا، محمود احمدي نژاد در روزهاي آتي با همراهي وزيران نفت و صنايع و جمعي از مديران صنعت نفت، براي افتتاح فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي به منطقه عسلويه در استان بوشهر سفر مي کند.
فازهاي 6 تا 8 ميدان پارس جنوبي متشکل از بخش دريا، بخش پالايشگاه، خشکي و بخش خط لوله انتقال گاز به آغا جاري است و پالايشگاه خشکي به عنوان بزرگ ترين بخش اين پروژه قادر است گازهاي دريافتي از سه سکوي دريايي را در يک پالايشگاه فرآيند کنند.

براساس اين گزارش با بهره برداري از سه فاز ياد شده و فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي که در ماه هاي آينده به بهره برداري مي رسند حدود 50 ميليون متر مکعب به ظرفيت توليد گاز کشور افزوده مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید