خرید شال طرح تحول؛ عدم تعجيل يا كار نكردن

ضرورت شتاب در تحريم اقتصادي اجتناب ناپذير است، اما به دليل ضرورت دقت و تامل در ساختار طرح‌ها و برنامه‌ها نبايد در اجرايي شدن اين برنامه‌ها تعجيل كرد. اين تاكيدي است كه همواره مورد توجه مقام معظم رهبري و ساير دست اندركاران رده اول كشور بوده است. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا عجله نكردن به معني كار نكردن و معطل شدن است؟ يا اينكه مراد از آن كاوش و بررسي ابعاد طرح‌هاي مورد نظر است تا به هنگام عمل كمترين آسيب متوجه آن شود.

قطعاً طرح تحول اقتصادي مورد نظر رياست جمهوري از طرح‌هايي است كه لازمه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است. شايد هم بتوان گفت درگاه ورودي اجراي سياست‌هاي مذكور است. اما توجه به فرآيند اجرايي طرح تحول اقتصادي متضمن صحت و سلامت اجراي آن است و مجلس، دولت و حتي قوه قضاييه همواره بايد با بررسي‌هاي دقيق خود و دقت‌هاي كارشناسي، اين صحت و سلامت را بيشتر از پيش تضمين كنند.

هنگامي که طرح كنترل سوخت و قيمت بنزين مطرح شد، بي‌شك صاحب‌نظران اقتصادي با مصرف بي‌رويه بنزين مخالف بودند و اين اقدام را اقدامي جسورانه تلقي مي‌كردند، اما تعجيل در شيوه اجرا موجب شد كه توجهي به سلايق و ظرفيت‌هاي مردم نشود. در عين حال آگاهي، آموزش و اطلاع رساني لازم در اين باره صورت نگرفت و ناديده‌گرفتن ضرورت‌ها خسارت‌هاي چشمگيري را به همراه داشت. خسارت‌هايي كه مي‌شد با بررسي‌ها و دقت‌هاي كارشناسي و صرف هزينه‌هاي اندك از آن جلوگيري شود. باور اين بود كه در اين طرح كارهايي كه بايد صورت مي‌گرفت، انجام نشد و تعجيل بي‌مورد موجب خسارت‌هايي گرديد.

طرح ماليات بر ارزش افزوده از جمله طرح‌هايي است كه از ديدگاه صاحب‌نظران اقتصادي اعم از مخالفان و موافقان به كل مثبت ارزيابي مي‌شود. اما اين طرح نيز با فقدان بنيه‌هاي كارشناسي براي اجرا و يا به عبارت بهتر بدون توجه به الزامات فرهنگي اجرايي آن موجب ناخرسندي اهالي بازار شد و خسارت و ضرري كه شايد كمتر در طول انقلاب ديده شده باشد را در پي داشت. بازاريان مجموعه‌هايي بوده‌اند كه همواره حامي و پشتيبان دولت و حاكميت بوده و در اين راستا از همه امكانات خود بهره مي‌جستند. اينك كه خواسته صنفي آنان نشان از بي‌توجهي مجريان در رعايت و استفاده از الزامات اجراي طرح است، مخالفت آنان را در پي داشته است.

بايد قبول كرد طرح‌هاي اجرايي هرچند ضرورت عملياتي شدن و انقلابي عمل كردن است، اما نمي‌توان دستوري و نظامي آنان را به منصه ظهور و بروز نشاند. اين نكته بايد به شدت قابل توجه دولت و مجلس و همه قواي كشور باشد كه تا افراد مرتبط به طرح‌ها و پروژه‌ها و برنامه‌ها به خوبي از مسأله مورد نظر اطلاع نداشته باشند و يا بستر اجراي آن را آماده نكرده باشند يا حتي باور موثر و مفيد بودن آن را نداشته باشد، نمي‌تواند به صرف قانون بودن و يا دستوري بودن به خوبي اجرا شود.

شايد اگر اين طرح با بررسي موضوع و اطلاع‌رساني‌هاي لازم همراه با آموزش به مرحله اجرا مي‌رسيد خسارتي كه بر بازار وارد شد، بسيار كمتر و بهتر از وضعيت موجود بود. بازاريان محترم بر اين اعتقاد هستند آناني كه در متن اقتصاد كشور از همه ظرفيت‌هاي خود در حال استفاده هستند، اگر بنا باشد دولت كوچكتر شود و اقتصاد در بخش خصوصي و عمومي شكل بيشتري بگيرد، آنان ذي‌حق و فعال اصلي هستند، از اين رو بايد نظرات و تذكرات و توجهات و تمايلات آنان مورد استفاده قانونگذار و دولت قرار گيرد.

به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده كه دولت و مجلس در برنامه‌ريزي‌هاي خود از متن بازار و متن اقتصاد خرد و كلان، كهنه كاراني را به مشاورت دعوت كند تا شايد خسارت و اشتباه و آسيب در سطح جامعه كاهش يابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید