خرید شال قدردانی از 22 واحد نمونه استاندارد

در همایش روز جهانی استاندارد و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن ، وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از 22 واحد نمونه استاندارد کشور منتخب سال گذشته با اهدای تندیس و لوح سپاس قدردانی شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ این واحدها از بین 58 واحد تولیدی و خدماتی برتر در سال 1386 و با ارزیابی 14 معیار انتخاب شدند.

حفظ ویژگی محصول، سیر بهبود، تکمیل و نوآوری، قدمت پروانه بهره برداری، رعایت استانداردهای زیست محیطی و میزان صادرات از جمله معیارهای ارزیابی این واحدها بود.

بنابراین گزارش 8 کمیته فنی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی برای انتخاب این واحدها فعالیت داشتند.

همچنین در این مراسم از 10 نفر از مسئولان نمونه کنترل کیفیت کشور و 3 نفر از دبیران نمونه تدوین استاندارد با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

وزیر صنایع و معادن در این همایش با بیان اینکه تدوین استانداردهای ملی در کشور در سه سال ابتدای برنامه چهارم توسعه در مقایسه با سه سال پیش از آن 45 درصد رشد داشته است ، افزود: در این مدت همچنین صدور گواهی استاندارد 87 درصد رشد داشته است.

محرابیان سخت گیری در صدور گواهی استاندارد و کیفیت سنجی مداوم پس از تولید را در ارتقای کیفیت محصولات و جلب اعتماد مشتریان ضروری دانست و گفت: در تدوین استانداردها باید به رعایت نکات بومی و فرهنگی توجه شود زیرا در غیر این صورت شاهد تلف شدن منابع کشور خواهیم بود.

وی با بیان این که امروز بازار کشور از سوی کالاهای نامرغوب بشدت تهدید مـی شود، گفت: مؤسسة استاندارد باید با شناسایی مبادی ورودی و خروجی کشور و استقرار آزمایشگاه های همکار، بر کیفیت این کالاها نظارت کند.

وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه بسیاری از وظایف استاندارد در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متمرکز نیست، گفت: لایحه ای برای تجمیع وظایف استاندارد در این مؤسسه در حال تدوین است که به مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر لزوم رفع موانع قانونی توسعه استانداردسازی در کشور گفت: مسئولان سازمان استاندارد این موارد را شناسایی و به مجلس ارائه کنند.

عزت الله اکبری افزود : مجلس آماده است موانع قانونی ترویج و گسترش استفاده از استانداردها را برطرف کند.

وی با تأکید بر لزوم افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیت های سازمان استاندارد تصریح کرد: برای شکل دهی کنسرسیوم های بخش خصوصی باید هسته ای مرکزی ایجاد شود و بخش خصوصی و سازمانهای توسعه ای تقویت و سامانه می شوند.

اکبری افزود : امور استانداردسازی باید در فعالیتهایی که بخش خصوصی انگیزه ای به حضور در آن ندارد، در سازمانهای سرمایه ای انجام شود و سپس کار به بخش خصوصی واگذار شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید