خرید شال مقررات جديد ترافيکي تهران در راه است

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از اعمال مقررات ويژه ترافيکي جديد در شهر تهران خبر داد.

سرهنگ سيد هادي هاشمي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفتگو با برنا، با اشاره به فقدان قوانين و مقررات کارآمد و برنامه ريزي قوي، براي حل مشکل ترافيک در شهر تهران اظهار داشت: در حال حاضر هر فرد هر مقدار که بخواهد مي تواند از وسايل نقليه در هر زمان استفاده کند و اين باعث شده که زحمات شبانه روزي و خستگي ناپذير همکاران ما نيز بي ثمر بماند.

وسائل نقليه موجود 8 برابر ظرفيت معابر است
وي وسايل نقليه موجود در تهران را هشت برابر ظرفيت معابر شهر دانست و افزود: وقتي ما تعداد سه ميليون و 600 هزار دستگاه وسيله نقليه را از يک ظرف 440 هزار دستگاهي عبور مي دهيم، طبيعي است که ترافيک در شهر تهران اين مقدار سنگين باشد.
سرهنگ هاشمي تصريح کرد: از طرفي روزانه حداقل يک هزار دستگاه خودرو به جمعيت وسايل نقليه شهر تهران افزوده مي شود که باعث مي شود روز به روز وضع ترافيک بدتر شود.
وي در خصوص گسترش محدوده طرح ترافيک و زوج و فرد، گفت: در حال حاضر ترافيک و آلودگي در حاشيه شهر تهران بيشتر از مرکز شهر است و گسترش محدوده طرح ترافيک يا زوج و فرد مشکلي را حل نمي کند. حتي همين محدوده فعلي نيز بايد جمع شود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از اعمال مقررات ويژه ترافيکي در شهر تهران خبرداد و افزود: طرحي در دست تهيه داريم تا بتوانيم ترافيک پايتخت را ساماندهي کنيم که لازمه آن تصويب و اجرايي شدن اين طرح است.
وي تاکيد کرد: با مديريت بر تردد و استفاده از مديريت نرم افزاري مي توانيم ترافيک را ساماندهي کنيم تا حمل و نقل را به گونه اي برنامه ريزي کنيم که همه بتوانند از معابر شهر استفاده کنند و اين تراکم به حداقل برسد که اين کار بايد با يک شرايط و ضوابط خاص صورت پذيرد.

سرهنگ هاشمي تصريح کرد: اين طرح هزينه چنداني ندارد و مي تواند مشکل ترافيک تهران را حل کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید