خرید شال مکان‌هاي مجاز عرضه سیگار

کارشناس مسئول کنترل دخانيات وزارت بهداشت از سوپر مارکت‌ها و خواربارفروشي‌ها به عنوان تنها مکانهاي مجاز عرضه مواد دخاني نام برد.
مهندس خديجه محصلي با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، به مهر گفت: بر پايه يکي از بندهاي اين قانون، تنها سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشي‌ها به عنوان اماکن مجاز مي‌توانند سيگار عرضه کنند.
وي با عنوان اين مطلب که اجرايي شدن اين قانون، نياز به زمان و فرهنگ‌سازي دارد، افزود: البته اين قبيل سوپرمارکت‌ها و خواربارفروشي‌ها نيز با توجه به رعايت برخي ضوابط مجاز به عرضه مواد دخاني هستند.
کارشناس مسئول کنترل دخانيات وزارت بهداشت ادامه داد: براي مثال، اين قبيل امکنه مجاز نبايد در نزديکي مدارس و محيط‌هاي فرهنگي باشند، چون در اين صورت، عرضه سيگار در اين مکانها نيز مجاز نخواهد بود.
محصلي با اشاره به فرصت چند ماهه اي که تا زمان اجرايي شدن آيين‌نامه قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات وجود دارد، افزود: اميدواريم تا بهمن ماه که مهلت شش ماهه براي تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور به پايان مي‌رسد، بسترسازي لازم از سوي رسانه‌ها صورت بگيرد تا فضا براي اجراي کامل قانون فراهم شده باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید