خرید شال نتايج مسابقات تنيس باشگاههاي كشور

هفته نهم از دور رفت مسابقات تنيس باشگاه هاي برتر ايران بر گزار شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، در اين بازيها که در شهرهاي مختلف انجام گرفت نتايج زير
بدست امد :
*مزرعه گل خادم 5 – ايران قم 0
( مجموعه ورزشي شهيد باهنر) سرداور رادين بشر از تهران

*آکادمي تنيس شيراز 0 – گاز خوزستان 5
ورزشگاه پرديس شيراز ، سرداور عادل برقعي از همدان

*صنايع شيميائي بيستون کرمانشاه 4 – فولاد ماهان اصفهان 1
ورزشگاه آزادي کرمانشاه، سرداور آرا سوکزيان از تهران

تيم البرزگاز کيش اين هفته با قرعه استراحت روبرو شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید