خرید شال پاداش 4ميليوني در انتظار نوجوانان فوتبال

به تيم فوتبال نوجوانان به دليل قهرماني در مسابقات قهرماني آسيا پاداش ويژه و ميليوني اهدا مي شود.

به گزارش فارس و به گفته مهدي تاج نايب رئيس فدراسيون، به بازيكنان تيم نوجوانان به دليل قهرماني در آسيا نفري چهار ميليون تومان پاداش داده خواهد شد.

تاج عنوان كرد قصد دارند پاداش بسيار خوبي را به اين تيم اختصاص دهند و سعي هم مي كنند اين پاداش ها به صورت نقدي در اختيار اين تيم قرار گيرد.

قرار است تيم فوتسال و نوجوانان به همره اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال به ديدار محمود احمدي نژاد بروند.

مسئولان فدراسيون قصد دارند در اين ديدار بحث هايي هم در ارتباط با نقدينگي فدراسيون داشته باشند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید