خرید شال آجرلو: علي‌آبادي دارد اشتباه غفوري‌فرد و هاشمي‌طبا را تكرار مي‌كند

رييس شوراي مرکزي اتحاديه باشگا‌ه‌هاي فوتبال گفت: هدف اصلي اتحاديه اين است که باشگاه‌ها به سمت حرفه‌اي شدن حرکت کنند.

مصطفي آجرلو در حاشيه نشست اتحاديه فوتبال در مشهد به ايسنا گفت: امروزه تازه باشگاه‌ها در حال استارت زدن براي حرفه‌اي شدن هستند و هدف ما کمک به تسريع اين موضوع است.

وي تصريح کرد: چرا امروزه به زور خارجي‌ها و هنگامي که تحت فشار هستيم، بايد مشکل حق پخش تلويزيوني حل شود و چرا نبايد قبل از اينکه کار به اينجا برسد، شاهد رفع آن باشيم.

آجرلو ادامه داد: الآن فوتبال حرفه‌اي در دنيا وجود دارد و ما بايد تنها آن‌ها را آورده و در کشور بومي‌سازي کنيم تا اين مشکلات امروز را نداشته باشيم.

وي خاطرنشان ساخت: اگر در حال حاضر دولت کمکش به فوتبال را قطع كند، فوتبال لنگ مي‌شود ولي دولت و اتحاديه به همراه فدراسيون فوتبال بايد در يک فرآيند منطقي تصميم بگيرند که چگونه مي‌توان فوتبال را خصوصي کرد.

رييس شوراي مرکزي اتحاديه ادامه داد: امروز مراکز قدرت در فوتبال سازمان‌هاي دولتي هستند و اگر آن‌ها را در نظر نگيريم، نمي‌توان کاري انجام داد و به همين دليل اتحاديه نمي‌تواند به تنهايي وارد عمل شود.

آجرلو افزود: در فوتبال ما تمام تصميم‌گيري‌ها و قدرت در باشگاه‌ها خلاصه نمي‌شود، به عبارت ديگر چتر دولت روي فوتبال کشور وجود دارد و براي تصميم‌گيري، اتحاديه به تنهايي نمي‌تواند کاري کند و بايد اجماع، همفکري و تعامل وجود داشته باشد.

وي عنوان کرد: زماني فوتبال مي‌تواند روي پاي خود بايستد که باشگاه‌ها بخش خصوصي باشند و به صورت بنگاه‌هاي اقتصادي عمل کنند و دولت بايد در اين راستا قدم بردارد.

مديرعامل اسبق باشگاه پاس ادامه داد: از رييس جمهور تقاضا دارم همان‌طور که مشکل حق پخش را حل کرد، اكنون هم در يک فرآيند آرام و منطقي کمک کند تا مشکل اساسي فوتبال حل شود، يعني فوتبال حرفه‌اي توسط باشگاه‌هاي اقتصادي اداره شده و دست دولت از باشگاه‌ها کوتاه شود.

وي اظهار کرد: باشگاه‌ها به کمک‌هاي دولتي نياز ندارند، به شرطي که اجازه داده شود قوانين فوتبال حرفه‌اي در کشور پياده و اجرا شود ولي متاسفانه در حال حاضر اين موضوع شدني نيست، به عنوان مثال اگر قانون کپي رايت تصويب شود بسياري از مشکلات فوتبال حل شدني است.

آجرلو ادامه داد: وقتي براي اجراي قانوني مثل کمربند ايمني تمام کشور بسيج مي‌شوند تا اين موضوع نهادينه شود، چرا براي فوتبالي که اين همه در جامعه تاثير دارد، اين کار را نکنيم.

رييس شوراي مرکزي اتحاديه فوتبال کشور تصريح کرد: بايد کمک کرد که فوتبال به دست اهالي آن برسد، نه اينکه يا به اهلش ندهيم و يا اينکه اگر داديم، دستش را ببنديم و بگوييم با دست بسته شنا کن.

وي با انتقاد از 2 قطبي شدن فوتبال گفت: از 2 قطبي خارج شدن فوتبال، به نفع فوتبال است و اگر خلاف آن حرکت کنيم، به فوتبال خدمت نکرده‌ايم.

آجرلو در رابطه با قهرماني تيم فوتبال نوجوانان در آسيا گفت: بايد بابت اين مساله به کل جامعه ورزش تبريک گفت و اين نتيجه توجه به تيم‌هاي پايه است. از زمان رياست صفايي فراهاني در فدراسيون فوتبال، به تيم هاي پايه توجه شد و الآن بعد از 10 سال نتيجه داد و به قهرماني رسيديم.

آجرلو تاکيد کرد: از همين حالا بايد براي مسابقات آينده اين بازيکنان استارت زد و فقط به فکر حضور در مسابقات جهاني نبود بلکه بايد با وجود تمام سختي‌ها در آن مسابقات هم درخشيد.

رييس شوراي مرکزي اتحاديه فوتبال کشور در خصوص ثبت نام “علي آبادي” براي رياست کميته ملي المپيک گفت: معتقدم همان طوري که غفوري‌فرد و هاشمي‌طبا در گذشته اشتباه کرده و مسووليت همزمان رياست کميته ملي المپيک و سازمان تربيت بدني را بر عهده داشتند، امروز هم علي‌آبادي دارد همان اشتباه را تكرار مي‌كند.

وي تصريح کرد: کميته ملي المپيک نهادي غير دولتي است و يک عنصر دولتي نبايد مسووليت آن را بر عهده بگيرد.

آجرلو خاطرنشان ساخت: رياست همزمان يک نفر بر سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک يک کار غيرحرفه‌اي، غيرورزشي و غيراصولي بوده و هيچ کمکي به ورزش کشور نمي‌کند.

وي اظهار كرد: متاسفانه نگاه جهان سومي اين امکان را نمي‌دهد که وقتي سفره‌اي باز هست، همه بنشينند و در مورد آن فکر کنند تا به نتيجه برسد و در بعضي‌ها اين طرز تفکر وجود دارد که تا وقتي ما هستيم امکان رسيدن به هدف وجود دارد و ديگران نمي‌توانند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید