خرید شال اعتراض به جعل عنوان جنبش عدالتخواه

 جنبش عدالت‌خواه دانشجويي نسبت به جعل نام اين تشكل و صدور نامه‌اي مجعول در حمايت از برخي افراد، اعتراض كرد.جنبش عدالت‌خواه دانشجويي در سايت خود آورده است: بعضي سايت‌هاي دست چندم خبري در اقدامي غيراخلاقي اقدام به جعل نامه با عنوان مجعول اعضاي جنبش عدالتخواه دانشجويي در برخي از دانشگاه‌هاي كشور در حمايت از كردان وزير كشور كردند.
جنبش عدالتخواه دانشجويي به صورت رسمي مخالفت خود را با وزير كشور در بيانيه خويش اعلام كرده و طي آن خواستار عزل يا استيضاح وزير كشور شده است و در ارگان رسمي اين جنبش و خبرگزاري‌هاي رسمي كشور منعكس شده و هيچ يك از مجموعه‌هاي مرتبط با جنبش با اين تخلف موافق نيستند.
جنبش عدالتخواه ضمن محكوم كردن اين اقدام وقيحانه اعلام مي‌كند در صورت عدم اصلاح اين امر، پي‌گيري قانوني جدي با اين مسئله خواهد كرد و با دروغ‌پردازان برخورد حقوقي مي‌كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید