خرید شال صلاحي:متقاضي خريد باشگاه پيام نيامد

مدير عامل باشگاه پيام مشهد گفت: احتمالا متقاضي خريد سهام باشگاه پول لازم را مهيا نكرده است، چراكه امروز به مشهد نيامد.

علي صلاحي در گفت و گو با فارس اظهارداشت: شخصي كه قرار بود سهام باشگاه پيام را بخرد(كياني) امروز به مشهد نيامد و ظاهرا پول او مهيا نشده است.

وي ادامه داد: از مبلغ 4 ميلياردي كه براي خريد پيام عنوان مي شود دو ميليارد و صد ميليون تومان مربوط به هزينه هاي جاري باشگاه و دستمزد كادر فني و بازيكنان است كه ايشان بايد تا آخر فصل آن را پرداخت كند و يك ميليارد و نهصد ميليون تومان بايد به مالكان باشگاه پرداخت مي كرد.

وي افزود: خريدار باشگاه جلسه حضوري با شاكري سهامدار عمده باشگاه داشت و قرار بود شناسنامه و كارت ملي خود را بياورد تا امروز در محضر باشگاه پيام به طور رسمي انتقال پيدا كند؛ اما تا ساعت 17 اين كار انجام نشد و بنابراين بحث كميته 5 نفره ادامه پيدا خواهد كرد.

مدير عامل باشگاه پيام ادامه داد:كميته 5 نفره زير نظر استاندار فعاليت مي كند و بر اين اساس 50 درصد سهام باشگاه بايد به صنايع استان ،20 درصد به هواداران و 39 درصد دراختيار مالكان فعلي قرار بگيرد و پرداخت اوليه استاندار نيز بر اين اساس صورت گرفت.

وي تاكيد كرد: باشگاه هاي پيام و ابومسلم بايد به يك شكل شركت دربيايند. هم اكنون حسابرس در باشگاه ابومسلم است و پس از آن به باشگاه پيام مي آيد. در مدت يكماه كار حسابرسي بايد تمام شود. به اين صورت امكانات استان هميشه پشتيبان دو باشگاه خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید