خرید شال انتقاد آل اسحاق از طرح توسعه پنجم کشور

رئيس اتاق تهران گفت: علي رغم اينكه نيمي از محدوديت‌هاي صادرات برچيده شده است اما هنوز صادرات به عنوان يك محور اصلي در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش فارس يحيي آل اسحاق در همايش روز ملي صادرات اظهار داشت: علي رغم اعلام رشدي كه در صادرات غيرنفتي داشته‌ايم اما جايگاه فعلي صادرات جايگاه اصلي كشور ما نيست.
وي افزود: وزن درون نگري ما بيشتر از برون نگري است در حاليكه جنس صادرات درون نگر نيست نمي‌شود در بازارهاي جهاني حضور داشت و مطالبي مطرح مي‌شود كه با اصالت صادرات تقابل دارد صادرات و واردات از جنس هم هستند و با هم تقابل ندارند.
آل اسحاق گفت: نگرش درون‌نگري در همه حوزه‌هاي اقتصادي است اگر نگاه ما به صادرات باشد بايد در تمام وزنه‌هاي اقتصادي نگاه برون نگر داشته باشيم و نبايد هر كدام به گونه‌اي باشند.
وي افزود: استراتژي تجاري ما بايد استراتژي حضور در منطقه باشد كه اگر اينگونه باشد توسعه و امنيت ملي ما نيز به گونه‌اي ديگر خواهد بود.
رئيس اتاق تهران گفت: متاسفانه در برنامه پنجم ما شاهد كمترين فراز هستيم علي رغم اينكه نيمي از محدوديت‌ها برچيده شده است اما هنوز صادرات به عنوان يك محور اصلي مورد توجه قرار نگرفته است.
وي افزود: بايد در مجموعه سياست‌ها، در تعامل دولت ملت و بصورت همگاني در همه حوزه‌ها اعم از سياست خارجي توجه خاصي به توسعه و صادرات شود و نوع سرمايه گذاري به سمتي برود كه از توليداتي كه صادراتي هستند حمايت شود.
آل اسحاق با بيان اينكه تشكلها سربازان صادراتي كشور هستند اظهار داشت: چه در حوزه‌هاي كلان و چه در حوزه‌هاي خرد بايد بدانيم كه توسعه ما منوط به حضور در ميدان‌هاي جهاني است و قطعا اتاق‌هاي بازرگاني نقش‌ جدي دارند و حتما بايد وحدت كلمه داشته باشند تا در بازارهاي جهاني حضور چشم‌گير داشته باشند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید