خرید شال برنامه مسابقات کشتي قهرماني آسيا

برنامه رقابت‌هاي کشتي آزاد و فرنگي قهرماني باشگاه هاي آسيا را اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ورزشي ، بر اساس اعلام فدراسيون كشتي طبق برنامه تنظيمي اين رقابت ها از 14 آبان به قرار زير برگزار خواهد شد:

کشتي فرنگي:
*دوشنبه 13 آبان: ساعت 16 آزمايش پزشكي و وزن‌كشي اوزان 55، 74 و 96 كيلوگرم
*سه شنبه 14 آبان: ساعت 9 صبح مسابقات دور مقدماتي اوزان 55، 74 و 96 كيلوگرم، *ساعت 16 وزن‌كشي اوزان 60، 66، 84 و 120 كيلوگرم، ساعت 17:30 و ادامه مسابقات اوزان 55، 74 و 96 كيلوگرم در مرحله پاياني
*چهارشنبه 15 آبان: ساعت 9 صبح دور مقدماتي اوزان 60، 66، 84 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 15 وزن‌كشي اوزان 55، 66، 84 و 120 كيلوگرم مسابقات كشتي آزاد
ساعت 17 مسابقات فينال اوزان 60، 66، 84 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي

کشتي آزاد:
*پنج‌شنبه 16 آبان:
ساعت 9 صبح دور مقدماتي اوزان 55، 66، 84 و 120 كيلوگرم كشتي آزاد، ساعت 15 وزن‌كشي اوزان 60، 74 و 96 كيلوگرم كشتي آزاد، ساعت 17 مسابقات پاياني وزن هاي 55، 66، 84 و 120 آزاد
**جمعه 17 آبان:
ساعت 9 صبح دور مقدماتي اوزان 60، 74 و 96 كيلوگرم كشتي آزاد، ساعت 17 هم مسابقات پاياني اين اوزان
رقابت‌هاي كشتي آزاد و فرنگي قهرماني جام باشگاه‌هاي آسيا از 13 آبان در شهر امان پايتخت اردن برگزار خواهد شد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید