خرید شال تعويق بررسي وضعيت ترافيك تهران

نشست مشترك شوراي عالي ترافيك كشور با مسئولان شهرداري و راهنمايي و رانندگي براي بررسي ترافيك تهران به تعويق افتاد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، به گفته مجتبي شفيعي سرپرست شوراي عالي ترافيك كشور قرار بود اوايل هفته جاري مسئولان ترافيكي شهر با برگزاري نشستي مشترك راهكارهاي مواجهه با ترافيك سنگين روزهاي اخير تهران را بررسي و تصميمات جديدي در اين رابطه اتخاذ كنند.
اين نشست به دليل سفر جعفر تشكري‌هاشمي معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران به ژاپن به عنوان يكي از اعضاي هيئت همراه شهردار تهران در اين سفر به تعويق افتاد.
به گفته سرپرست شوراي عالي ترافيك كشور دعوت‌نامه برگزاري اين نشست براي مسئولان شهرداري و پليس ارسال شده است و نشست مذكور بعد از بازگشت هاشمي برگزار مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید