خرید شال حسيني به ركورد رضازده نزديك شد

سعيد علي‌حسيني وزنه بردار جوان کشورمان در اردوي آماده‌سازي موفق به مهار وزنه‌هاي قابل قبولي شد.

به گزارش برنا، سعيد علي حسيني وزنه بردار جوان کشورمان که متهم به دوپينگ و دو سال از حضور در ميادين محروم شده بود، با پايان اين محروميت و بازگشت به تمرينات در اردوي آماده سازي وزنه برداران در حرکت يک ضرب موفق به مهار وزنه 217 کيلوگرم شد و در حرکت دو ضرب نيز 252 کيلوگرم را مهار کرد.او در مجموع 260 کيلوگرم را بالاي سر برد و از پشت به زمين انداخت.

اين در حالي است که حدود يک ماه از آغاز مجدد تمرينات وي مي گذرد و با توجه به اين موضوع مي توان اميدوار بود که علي حسيني در آينده اي نه چندان دور رکورد جهان و المپيک را ارتقاء بخشد و جهانيان شاهد ظهور اسطوره اي ديگر در وزنه برداري جهان باشند که دنباله روي راه حسين رضازاده مرد افسانه اي وزنه برداري دنيا است.

به اعتقاد دست اندرکاران سعيد علي حسيني مي‌تواند حتي به رکورد 270 کيلوگرم نيز دست يابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید