خرید شال دایی و رضازاده در کمیته انضباطی سایپا

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا، رئیس، دبیر و اعضای کمیته انضباطی این باشگاه معرفی شدند.

به گزارش مهر، در احکام صادره از سوی سید حمید سجادی، اصغر ملکیان عضو هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا به عنوان رئیس کمیته انضباطی منصوب شد.

همچنین فرشاد سپهر به سمت دبیری این کمیته انتخاب شد. علی دایی ، حسین رضازاده و رضا نیک بخش نیز اعضای دیگر کمیته انضباطی هستند.

برپایه این گزارش، دستور کار اولین جلسه کمیته انضباطی که پس از بازی سایپا و مس کرمان برگزار خواهد شد، به موضوعاتی چون تخلفات انضباطی برخی بازیکنان فوتبال سایپا و مصاحبه های خارج از ضوابط آنان خواهد پرداخت

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید