خرید شال شكايت سايپا از ليت بارسكي

دنبال غيبت غير موجه ليت بارسكي، سرمربي آلماني سايپا اين باشگاه تصميم دارد تا از اين مربي آلماني شكايت كند.
روابط عمومي باشگاه سايپا درگفت‌و گو با ايسنا اظهار كرد: ليتبارسكي روز شنبه به صورت رسمي به سجادي مدير عامل باشگاه اعلام كرد كه به تهران بازنمي‌گردم. در حالي كه او براي تسويه حساب و پاسخگويي درباره‌ي اين رفتار غير حرفه‌اي خود هيچ اقدامي انجام نداده است و با توجه به غيبت غير موجه اين مربي در تمرينات، باشگاه سايپا در حال تنظيم شكايتي است تا ضمن ارائه آن به فدراسيون فوتبال ايران از طريق فدراسيون اين موضوع را پيگيري كند. وي افزود: با دو دستيار آلماني و سوييسي ليت بارسكي مشكلي نداريم و درحال تسويه حساب با اين دو مربي هستيم كه به كشورشان بازگردند، ضمن آنكه تا مشخص شدن وضعيت پير ليتبارسكي، رضا فروزاني هدايت تيم را در ليگ برتر بر عهده خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید