خرید شال هجوم خرس ها به چند شهر در رومانی

خرس های گرسنه به چند شهر در رومانی از جمله شهر «پاراسف» هجوم آوردند.

به گزارش بی بی سی، این خرسها بخشی از محل زندگی خود را به علت گسترش شهرها در کوههای «کارباثیان» از دست داده اند.

مسئولان محلی این شهرها برای مقابله با هجوم خرسها، کسانی را که به آنها غذا بدهند جریمه می کنند.

مسئولان همچنین سطل های زباله را سه بار در روز خالی می کنند تا خرسها نتوانند از این سطل ها غذا به دست بیاورند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید