خرید شال اشتباه در محاسبه جمع جبري

نشست شصت و هفتم شوراي مرکزي اتحاديه فوتبال ايران با حضور چهار نماينده فوتبال در مشهد برگزار شد. تصميم گيري درخصوص حل مشکلات اساسنامه،حضور تيم هاي فوتبال ايران در ليگ قهرماني آسيا و پرداخت حق پخش تلويزيوني به باشگاه هاي فوتبال و همچنين دعوت از رئيس باشگاه لاتزيو ايتاليا براي حضور در همايش خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال، مهم ترين برنامه هاي نشست ديروز بود.

محمدي (رئيس سازمان ليگ) در آغاز جلسه از حل مشکل حضور باشگاه هاي ايران در ليگ حرفه يي فوتبال آسيا در سال 2009 گفت؛ «پس از سه نشست مهم با نمايندگان AFC و حل مشکلاتي از قبيل تدوين اساسنامه تيم ها، حق پخش تلويزيوني و استفاده از 16 بازيکن حرفه يي و مواردي ديگر، ما توانستيم نظر اين نهاد فوتبال آسيا را جلب کرده و از 296 امتياز اوليه، خود را به امتياز 336 ارتقا دهيم.»

محمدي درخصوص مشکلات حضور تيم هاي فوتبال ايران اضافه کرد؛ «ما با حل مشکل اساسنامه باشگاه ها، تراز مالي و مدارک مربيان و استفاده از 16 بازيکن حرفه يي 40 امتياز کسب کرديم اما حداقل 10 امتياز به خاطر ميانگين تماشاگران و اساسنامه باشگاه کم شد، البته تا تاريخ 5 آذر با حل مشکل حق پخش تلويزيوني، مشکلات حضور نمايندگان ايران در اين مسابقات کاملاً برطرف خواهد شد.»

او در پاسخ به مديرعامل باشگاه سپاهان که خواستار شفاف سازي در مورد تقسيم حق پخش تلويزيوني به باشگاه ها شده بود، گفت؛«20 درصد اين حق پخش و تبليغات محيطي در اختيار فدراسيون براي امور اجرايي قرار مي گيرد، 5 درصد به سازمان ليگ، 5 درصد در اختيار هيات هاي استاني و 80 درصد مابقي به باشگاه ها مي رسد.»

او توضيح نداده است که 10 درصد سازمان ليگ و هيات ها داخل همان 20 درصد درنظر گرفته شده است يا خير. او حتي نگفته است که جمع 80 ، 20 ، 5 و 5 چطور مي شود 100. «البته در اين بين 40 درصد از اين 80 درصد سهم باشگاه ها است که به صورت مساوي بين آنها تقسيم مي شود و 40 درصد باقي براساس رتبه باشگاه ها و پخش تلويزيوني به آنها تعلق مي‌گيرد.»

در اين جلسه پيرامون برگزاري تورنمنتي بين المللي با حضور تيم هاي باشگاهي مطرح جهان و داخلي، ايجاد صندوقي در اتحاديه براي حل معضل فوتباليست هايي که مشکل دارند و کاهش تيم هاي نظامي براي حل مشکل بازيکنان سرباز نيز بحث شد و به تصويب رسيد. جلسه اتحاديه عصر ديروز به پايان رسيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید