خرید شال تشكيل كميته مذاكره با كردان در مجلس

كميته‌ سه ‌نفره‌اي براي مذاكره با علي كردان وزير كشور در مجلس تشكيل شده است. به گزارش فارس عصر ديروز، جمعي از نمايندگان با حضور در دفتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در مجلس، در خصوص بررسي وضعيت علي كردان وزير كشور و استيضاح وي جلسه داشتند. در اين جلسه كه محمد رضا باهنر نائب رئيس دوم مجلس، محمدرضا مير تاج الديني عضو هيئت رئيسه مجلس، روح الله حسينيان، علي اصغر زارعي، سيد شهاب الدين صدر، احمد توكلي و اسد الله بادامچيان از نمايندگان تهران حضور داشتند، ضمن بحث در خصوص استيضاح كردان تصميم گرفته شد تا از ميان نمايندگان حاضر كميته‌اي مركب از باهنر، ميرتاج‌الديني و صدر تشكيل و با علي كردان وزير كشور نشستي داشته باشد. اين كميته امروز با علي كردان تشكيل جلسه خواهد داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید