خرید شال راه اندازي 6 دادگاه مالياتي

علي اکبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي کشور از راه اندازي 6 دادگاه مالياتي در تهران و کشف سالانه 10 هزار فرم جعلي گواهي 187 مربوط به نقل و انتقال املاک در گذشته خبر داد و اعلام کرد با تهيه فرمهاي جديد که مجهز به سپرهاي ايمني است و مارکي دارد که با حرارت بدن از بين مي رود، امکان جعل اين فرم از بين رفت.

عرب مازار در گفتگو با مهر از راه اندازي 6 دادگاه مالياتي در تهران خبرداد و گفت: راه اندازي دادگاههاي مالياتي جز برنامه هاي سازمان امور مالياتي کشور محسوب مي شود.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور اجراي برنامه هايي با محور اصلاحات مالياتي، طرح جامع مالياتي و ساير برنامه هاي مالياتي را بر هدف جلوگيري از فرار مالياتي استوار دانست و بر شفاف سازي سيستم مالياتي در کشور تاکيد کرد و افزود: براي انجام چنين کاري در ابتدا بايد خود دستگاه مالياتي درست عمل کند و ما نمي خواهيم که توپ را صرفا به زمين ديگران بياندازيم.

وي ايجاد دادرسي مالياتي در دادگاه هاي مالياتي را در همين راستا عنوان و تصريح کرد: تا به حال در کشور دادرسي مالياتي وجود نداشت، در حاليکه دادرسي مالياتي يعني حفظ حقوق مردم، يعني اينکه مردم بدانند با مراجعه به دادگاههاي مالياتي چه انتظارات و اختياراتي داشته باشند که البته فرمهايي نيز براي اين منظور تهيه شده است.

کشف سالانه 10 هزار فرم جعلي گواهي 187
عرب مازار با اشاره به سيستم نقل و انتقال مکانيزه املاک در کشور ، اجراي اين سيستم را بسيار موفق و به نفع مردم ارزيابي کرد و گفت: در گذشته فرم گواهي 187 که تنها يک کاغذ زيراکس بود ، مورد تقلب قرار مي گرفت ، به نحوي که با استفاده از اين فرمها يک خانه به چندين نفر فروخته مي شد، اما هم اکنون با فرمهاي جديد تهيه شده اين مشکل از بين رفته است.

وي از کشف سالانه 10 هزار فرم جعل شده گواهي 187 در گذشته خبرداد و اظهار داشت: براساس گزارش سازمانهاي نظارتي و بازرسيها در حال حاضر با تهيه فرمهاي جديد حتي يک جعل نيز کشف نشده است زيرا اين فرمها داراي سپرهاي ايمني بوده و مارکي دارد که با حرارت بدن از بين مي رود بنابراين امکان تخلف در اين فرم به صفر رسيده است.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه سازمان امور مالياتي نيز در حال اصلاح سيستم مالياتي است، بيان کرد: مردم در مراجعه به سازمان امور مالياتي بايد با يک نظام شفاف ، روشن ، منظم و قابل پيش بيني روبرو باشند بنابراين اصلاح سيستم مالياتي يک پروژه سازماني نيست بلکه يک پروژه ملي است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید