خرید شال رگبار شهابي جباري در آسمان تهران

کارشناس علمي مرکز علوم و ستاره شناسي تهران گفت: رگبار شهابي جباري از امشب در آسمان تهران رويت مي‌شود. زهرا مبيني در گفت‌وگو با ايرنا، با بيان اين‌که اوج بارش اين رگبار شهابي فردا صبح ساعت چهار به وقت جهاني و با تعداد 10 تا 15 شهاب در ساعت است افزود: فعاليت اين رگبار شهابي تا چهارم آبان ماه سال جاري ادامه دارد.وي اظهار داشت: يکي از رگبارهاي شهابي که کمتر جلب توجه مي‌کند، بارش جباري است که نقطه نورباران آن در مرز بين صورت فلکي جبار و جوزا قرار دارد.وي، با بيان اينکه شهاب‌هاي جباري سريع هستند و از خود خاکستر زيادي برجاي مي گذارند، افزود: اين شهاب‌ها زياد درخشان نيستند و براي ديدن آنها لازم است که محيط رصد عاري از نورهاي جانبي و به عبارت ديگر هوا کاملا تاريک باشد.مبيني گفت: منشا اين رگبار شهابي، باقيمانده دم دنباله‌دار هالي است و نقطه نورباران آن دير طلوع مي‌کند.وي با بيان اينکه بايد در اوقات بعد از نيمه شب منتظر ديدار اين رگبار شهابي بود، خاطر نشان کرد: نقطه نورباران بعد از نيمه شب در جنوب و جنوب شرق آسمان در ارتفاع مناسبي قرار مي‌گيرد و بنابراين بهترين شرايط رصد بعد از نيمه شب تا طلوع خورشيد است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید