خرید شال صدور كيفرخواست براي كلاهبردار ميلياردي

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي، «ج.خ» را به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري به مبلغ بيست و پنج ميليارد و هشتصد ميليون ريال مجرم دانست و كيفرخواست اين متهم صادر شد.

پایگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط) با اعلام اين خبر افزود: متهم موصوف با تاسيس يك شركت به گشايش يك فقره LC صوري نزد شعبه خشايار بانك ملي ايران اقدام كرده كه نه تنها از طريق آن، كالايي وارد كشور نكرده بلكه بدهي خود را از بابت گشايش اعتبار به بانك پرداخت نكرده است.

همچنين بر اساس تحقيقات صورت گرفته مشخص مي‌شود كه تعداد شش فقره اظهارنامه گمركي صادراتي به صورت مجعول توسط وي به بانك ارائه شده است. كيفرخواست صادره جهت رسيدگي به شعبه 1192 دادگاه ارجاع شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید