خرید شال مشايي سه کلمه جديد ياد گرفت

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اجلاس وزراي گردشگري کشورهاي عضو اکو پس از سخنان وزير گردشگري افغانستان و رييس کميته ملي توريسم و ورزش تاجيکستان به طنز گفت: “امروز در اين همايش سه کلمه جديد هم ياد گرفتيم.”

** در اجلاس وزراي گردشگري کشورهاي عضو اکو وزيران گردشگري کشورهاي افغانستان و رييس کميته ملي توريسم و ورزش تاجيکستان سخنراني کردند.

**رحيم مشايي در پايان سخنراني اين دو به طنز گفت که امروز ياد گرفتيم که به جاي “چاره انديشي” از “چاره داري” به جاي “پايدار” از “دوام دار” و به جاي “قبول” از “دستگيري” استفاده کنيم.

** نخستين اجلاس وزيران گردشگري کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي (اکو) روز دوشنبه با حضور معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، دبير کل سازمان همکاري هاي اقتصادي(اکو) و وزيران گردشگري 10کشور عضو اکو در هتل لاله تهران برگزار شد.

** اسفنديار رحيم مشايي که رياست نخستين اجلاس وزراي گردشگري کشورهاي عضو اکو را به عهده داشت، پيشنهاد داد: جلسه هاي مختلف اکو به مناسبت غناي فرهنگي و مشترکات اعضاي اين سازمان به نام‌هاي مختلف نام‌گذاري شود و از اعضا خواست تا نخستين اجلاس وزراي گردشگري اکو با نام “اجلاس گل و بلبل” نام‌گذاري شود.

** رحيم مشايي که رياست اجلاس در زمان راي گيري براي تاييد مصوبات جلسه و در زمان اعلام نظر مثبت برخي وزيران شرکت کننده نيز گفت: “ما در ايران بر اساس رسوم خود براي گرفتن پاسخ بلي سه بار جمله را تکرار مي کنيم.”

** معاون وزير فرهنگ و گردشگري ترکيه نيز در اين اجلاس با بيان اين که از شرق به غرب منطقه اکو مملو از زيبايي است گفت:‌ “استانبول شهري زيبا و پايتخت فرهنگي دنيا در سال 2010،‌ قونيه شهر مولانا، تهران شهري زيبا و پرتحرک که زمستان و تابستان را يک جا دارد، اصفهان شهري تاريخي و پايتخت فرهنگي جهان اسلام، شيراز شهري کهن و باستاني، مشهد شهري زيارتي و مقدس، باکو و ديدني هاي زيبايش، کراچي شهري ساحلي و زيبا،‌ سمرقند و بخارا شهرهاي تاريخي و هرات و کابل نماد مردم افغانستان است.”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید