خرید شال ميرکاظمي: واردات به نسبت صادرات، زياد نيست

وزير بازرگاني با بيان اينکه با نگاه فعلي در بنگاه ها ديدگاه صادراتي حاصل نمي شود گفت: با اين وجود کشور را در مورد واردات مورد حجمه قرار مي دهند در حالي که به نسبت صادرات، واردات زياد نيست. به گزارش برنا، مسعود ميرکاظميعصر روز گذشته در همايش بررسي نقش تشکل‌ها و نهادهاي مردمي در توسعه صادرات غير نفتي که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، گفت: بحث راهکارهاي توسعه صادرات متاثر از دو عامل شرايط و ضوابط حاکم بر فضاي بنگاه ها و ديگري فعاليت اقتصادي داخل خود بنگاه ها است. وي با اشاره به اينکه به پارامتر دوم در بنگاه ها کمتر توجه مي شود اظهارداشت: بنگاه هاي بخش توليدي و کشاورزي و تجارت چنانچه برنامه اي براي ارتقاء کيفيت و رقابت پذيري را در دل خود نهادينه کنند مي توان به توسعه صادرات نيز رسيد.ميرکاظمي با اشاره به ويژگي هاي اقتصادي کشور گفت: در حال حاضر ايران با حجم تجارت بيش از 140 ميليارد دلار داراي رشد بالاي 40 درصدي در سه سال گذشته در صادرات غير نفتي بوده است. وي با اشاره به اينکه علي رغم ويژگي هاي ممتاز کشور رقابت پذيري کالا و خدمات قوي نيست افزود: کالاهاي ايراني تنها سه سال در بازارها ماندگاري دارد؛ به طوري که در برخي از کالاها نيز شاخص بهره وري ارضاء کننده نيست. ميرکاظمي با اشاره به نقش قيمت تمام شده دستمزد و هزينه هاي مالي در يک بنگاه اقتصادي گفت: هيچ گاه نبوده است که ما شاهد اعتراض نسبت به هزينه هاي مالي نباشيم؛ اما در اينجا اين سوال مطرح است که ضايعات در بنگاه ها چقدر است چه عواملي هزينه به مصرف کننده تحميل مي کند و به طور کلي چرا پارامترهاي ايجاد هزينه هاي اضافي در بنگاه ها مورد بررسي قرار نمي گيرد. وي با اشاره به هدفمند کردن يارانه ها نيز گفت: چنانچه با وضعيت فعلي در قالب هدفمند کردن، يارانه حامل هاي انرژي از صنايع گرفته شود معلوم نيست که چه اتفاقي براي بنگاه ها مي افتد؛اين در حالي است که دو سوم مجموعه يارانه انرژي را صنايع استفاده مي کنند. وزير بازرگاني با اشاره به اينکه مديريت بنگاه ها بايد تبديل به نظام بهبود مستمر شود اعلام کرد: در کنار استفاده از اين مديريت است که مي توانيم چرخه اقتصاد را براي صادرات به حرکت درآوريم.
وي با اشاره به اصلاح نظام ارزي و بانکي گفت: چنانچه در اين زمينه اتاق‌هاي بازرگاني برنامه‌ريزي نکنند وNGO ها را توسعه ندهيم راهکار توسعه صادرات با چالش مواجه مي شود. ميرکاظمي با بيان اينکه حدود 35 درصد بنگاه ها ظرفيت مازاد دارند، گفت: تمام افرادي که توليد بيشتري دارند و مي خواهند سود کسب کنند بايد به بازار بيروني توجه کنند،چراکه بدون توجه به اين بازار حل بيکاري نيز امکان پذير نيست. وي با اشاره به وضع تعرفه ها به منظور واردات کالا اظهارداشت: هم اکنون متوسط تعرفه‌ها در کشور 27 درصد است؛ اما بايد گفت که تا چه زماني مي‌خواهيم با تعرفه از توليد حمايت کنيم و در واقع مصرف کننده در اين ميان چه جايگاهي دارد، چرا که با وضع تعرفه بالا تنها قيمت کالاها کمي گرانتر به مصرف کننده مي رسد. مير کاظمي با اشاره به اينکه بايد در بنگاه هاي اقتصادي عواملي که موجب افزايش هزينه ها مي شود مورد بررسي قرار گيرد گفت: پارامترهايي همچون خواب سرمايه، انبار مواد اوليه و محصول نيمه ساخته، تاريخ انقضاء، از مد افتادگي از جمله اين عوامل هستند که بايد در قيمت تمام شده مورد بررسي قرار گيرد. وي با بيان اينکه چرا گردش مالي در بنگاه‌ها تنها دو تا سه بار است اعلام کرد: اين موضوع ربطي به دولتي يا خصوصي بودن موضوع ندارد، بلکه بايد بازدهي بنگاه‌ها را ارزيابي کرد. وزير بازرگاني با بيان اينکه با نگاه فعلي در بنگاه ها ديدگاه صادراتي حاصل نمي‌شود اظهارداشت: با اين وجود کشور را در مورد واردات مورد حجمه قرار مي دهند، اين در حالي است که به نسبت صادرات، واردات زياد نيست. مسعود مير کاظمي با تاکيد بر اينکه هنوز هم فشارهاي زيادي به دولت براي افزايش تعرفه وارد مي شود گفت: در سال 80 تعرفه واردات کالا 27 درصد بود که در دولت فعلي نيز بعد از 23 درصد به 27 درصد رسيد، اما هنوز هم به دولت فشار وارد مي شود که تعرفه بايد افزايش يابد. اما تا کي بايد ديوار تعرفه و مبارزه با قاچاق داشته باشيم و آيا با اين شرايط مي توانيم بنگاه داري کنيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید