خرید شال افزایش تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت:تسهیلات فروش اقساطی این بانک به منظور خرید واحد های مسکونی احداث شده با مشارکت بانک مسکن ، تا 250 میلیون ریال افزایش یافته است.

فرید جلالی عزیزپور در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی واحد مرکزی خبر افزود:در این طرح که تسهیلات آن از ابتدای اسفند ماه سال جاری قابل پرداخت خواهد بود، دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن می توانند 25 میلیون تومان ازتسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک برخودار شوند.

وی افزود: مشتریانی که حداقل 12و نیم میلیون تومان درحساب صندوق پس اندازمسکن خود داشته باشند می توانند پس از 2 دوره انتظار( یکسال ) تا سقف 25 میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت:اما چنانچه متقاضیان حداقل 8 میلیون و چهارصد هزار تومان در این حساب داشته باشند بعد ازگذشت 3 دوره انتظار ( 18ماه ) از تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن بهره مند می شوند.

جلالی حداقل موجودی برای دریافت این تسهیلات پس از7 دوره انتظار ( 42 ماه ) را 3 میلیون و ششصد هزار تومان اعلام کرد و گفت:حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی بانک مسکن در این طرح برای 1تا 3 دوره انتظار( هر دوره انتظار 6 ماه ) 12 سال و برای 4 دوره انتظار و بالاتر15 سال درنظرگرفته شده و نرخ سود این تسهیلات نیزمعادل 11 درصد است.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن همچنین گفت: شرایط و ضوابط قبلی پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به منظورخرید و احداث واحد مسکونی تا سقف 180میلیون ریال همچنان به قوت خود باقی است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید