خرید شال ديدار منتشرنشده يك مقام عالي رتبه با آيت‌الله سبحاني

چندي پيش يكي از مقامات عالي رتبه نظام طي سفري به قم با آيت‌الله سبحاني ديدار مي‌كنند.بنا به اظهارات يك منبع آگاه به خبرنگار «»، در اين ديدار دوساعته اين مقام عالي رتبه نظام خطاب به آيت‌الله سبحاني مي‌گويند: «وقتي رساله شما منتشر شد، ما هم خوشحال شديم هم نگران. نگراني از اين كه نكند مسئوليت مرجعيت كارهاي علمي و تحقيقي قوي كه از شما منتشر مي‌شد را متوقف كند تا اين كه اخيرا كتابي در علم كلام از شما به دستم رسيد و نگرانيم مرتفع شد و ديدم شما همان روند محققانه علمي گذشته را كماكان داريد و به دوستان عرض كردم علم كلام يعني اين!»گفتني است، آيت‌الله جعفر سبحاني از جمله علما و انديشمنداني است كه در بيشتر رشته‌هاي علوم اسلامي آثار ماندگاري را به يادگار گذاشته‌اند و بيش از يك سال است كه رساله توضيح المسائل ايشان كه سرآغاز دوران مرجعيت فقهي ايشان به شمار مي‌رود، در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید