خرید شال شكاف در كاراته سرباز كرد

در گرماگرم انتخابات فدراسيون كاراته علاوه بر كتيرايي، نام سه رقيب ديگر نيز مطرح بود كه يكي از آنها حبیب اله ناظریان رئيس اسبق فدراسيون كاراته، ديگري محسن آشوري، دبير سال‌هاي اخير بود و محمود رشيدي آخرين نامي بود كه شنيده شد، اما هيچ كدام از آنها ثبت‌نام نكرد و توانشان را مجموعاً براي حمايت از بهزاد كتيرايي به عنوان كانديداي رياست به كار بستند تا پس از انتخاب شدن با 44 راي در 10 بهمن ماه سال گذشته، شاهد حضور اين سه شخص كنار رئيس تازه فدراسيون باشيم و رئيس با بكارگيري از هركدام در حوزه‌اي، خود را يك سطح بالاتر از آنها حفظ كند اما اختلافات خيلي سريع تر از آنچه انتظار مي رفت، باعث شد، معادله ساده اين فدراسيون به يك معادله پيچيده سه مجهولي مبدل شود.به گزارش خبرنگار ورزشي ، كتيرايي در بدو ورود به فدراسيون كاراته، با هدف حفظ اين سه شخص كه هركدام در بعدي مي توانند براي كاراته آثار مثبتي به همراه داشته باشند و از سوابق قابل توجهي برخوردارند، برآمد و براين اساس رشيدي را نايب‌رئيس فدراسيون گذاشت، براي آشوري در همان مجمع انتخاباتي به عنوان دبير راي گرفت و ناظريان را به عنوان مدير تيم‌هاي ملي معرفي كرد.كتيرايي با اين تدبير قصد داشت، هر سه اين اشخاص بدون اصطكاك در حوزه‌هاي مشخص شده فعاليت داشته باشند كه بر اين اساس، امور اجرايي فدراسيون برعهده دبير بوده، امور فني برعهده ناظريان و وظايف رئيس در غيابش و همچنين اموري كه از سوي رئيس فدراسيون محول شود، برعهده نايب رئيس باشد، اما هنوز جوهر حكم ناظريان خشك نشده بود كه كميته فني فدراسيون كاراته، خود را محق در دخالت در امور فني تيم ملي خواند و گزينه‌هاي پيشنهادي ناظريان را براي سرمربيگري و مربيگري تيم‌هاي ملي رد كرد تا ناظريان استعفاء دهد و كتيرايي نيز ترجيح دهد اين مسئوليت را با قدري تعديل اختيارات به آشوري بسپارد و نايب رئيس مسئول امور استان ها باشد تا بدين ترتيب با تغيير ساختار وارد حوزه‌اي شد كه تلاش مي كرد، يك سطح بالاتر از آن قرار گيرد.

در اين مقطع مشخص شد، چه اختلافاتي ميان ناظريان، رشيدي نايب‌رئيس فدراسيون و آشوري دبير فدراسيون وجود داشته و هم‌اكنون، با خروج يك ضلع از مثلث بوجود آمده در فدراسيون كارته، اين دو اختلافاتي آشكار دارند كه حتي بارها رسانه اي شده است. كتيرايي اين بار نيز درصدد برآمد اين اختلافات را برطرف سازد اما خود نيز به يكي از اجزاي معادله سه مجهولي اين فدراسيون مبدل شد كه كنار ميز زرشكي رياست هنوز حل نشده، باقي است.آنچه مسلم است، كتيرايي مي‌بايست در ابتداي ورود به فدراسيون حيطه‌بندي جدي ‌تري براي زيردستانش كه خود را در مقام سرداري‌اش مي بينند تا سربازي‌، به كار مي گرفت تا اينچنين شكاف در كاراته سرباز نكند و هركدام از چهره‌هاي مطرح اين فدراسيون، براي حفظ خود، سراغ يكي از اين دو را نگيرد. اقدامي كه پيگيري آن توسط رئيس فدراسيون كاراته در اين مقطع نيز با محوريت تفكيك كامل وظايف زيرمجموعه، حركتي ضروري محسوب شود تا آرامش كامل به جامعه كارته باز گردد. اگرچه هركدام از طرفين اين اختلاف و حتي ناظريان به زعم برخي كارشناسان، كانديداهاي رياست فدراسيون كاراته پس از كتيرايي محسوب مي‌شوند اما نبايد فراموش كرد كه آتش بر هيمه چنين اختلافاتي انداختن، در مقطعي كه ملي‌پوشان در فاصله‌اي اندك به حضور در مسابقات قهرماني جهان هستند و مي تواند اين مسئله منجر به برهم خوردن آرامش و تمركز ايشان و كاهش افتخارات كشورمان شود، جز ضربه خوردن به بدنه اين رشته‌ نخواهد بود و بدين لحاظ ضروي است، طرفين اين مسئله كه هريك با استدلالي خود را محق مي دانند، اين اختلافات را به پايان برسانند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید