خرید شال هاشمي نسب با برگي زر آشتي كرد

پيش از آغاز دربي مشهد مدافع تيم فوتبال پيام با دسته گل به سمت سرمربي تيم ابومسلم رفت.

به گزارش فارس، مهدي هاشمي نسب پيش از شروع بازي به همراه مرتضي برگي زر به سمت هادي برگي زر رفت و با دسته گل با او به خوش وبش پرداخت. با اين حركت كدورت هاي گذشته هاشمي نسب با سرمربي ابومسلم از بين رفت.

*خداداد عزيزي به دليل محروميت از سوي كميته انضباطي، از روي سكوها به تماشاي دربي مشهد پرداخت.

* سيروس سنگچولي دروازه بان تيم پيام به دليل خطا روي بازيكن ابومسلم در دقيقه 34 اخراج شد تا مجيد غلامي جاي او را بگيرد. از سوي ديگر به دليل خطاي هاشمي نسب روي شهاب گردان، دروازه بان تيم ابومسلم مصدوم شد و جاي خود را به مهدي ثابتي داد. اين مصدوميت باعث شد تا هشت دقيقه جريان بازي به تعويق بيفتد و داور در نيمه اول 11 دقيقه وقت اضافه بگيرد.

* اعضاي تيم ابومسلم قبل از بازي به مرحوم علي زادعلي بازيكن تيم پيام اداي احترام كردند.

* در حالي كه تصور مي شد از اولين دربي شهر مشهد استقبال قابل توجهي شود، فقط پنج هزار نفر در ورزشگاه ثامن حضور پيدا كردند و نكته قابل توجه برابري هواداران دو تيم بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید