خرید شال آموزشي متقاضيان معافيت لغو شد

معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان همدان گفت: دوره آموزشي متقاضيان معافيت موارد خاص براي مدت 3 سال لغو شد.به گزارش ايسنا، سرهنگ حجتي افزود: متقاضيان معافيت موارد خاص نيازي به تلقيح واکسن مننژيت و دوگانه ندارند.وي بيان كرد: تمامي متقاضيان معافيت موارد خاص که قبلا درخواست خود را ارسال کرده‌اند و براي آنها برگ اعزام صادر شده يا نشده باشد، بايد سريعا با در دست داشتن مدارک به معاونت وظيفه عمومي استان مراجعه کنند تا براي آنها کارت معافيت صادر شود.وي اظهار كرد: اين مشمولان بايد برگ تعهدنامه معافيت موارد خاص را تکميل کنند و به اين معاونت تحويل دهند.سرهنگ حجتي در پايان گفت: با توجه به حساسيت اين مقوله دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي از ثبت درخواست متقاضيان خودداري مي‌کنند و درخواستها بايد از طريق دفاتر پستي به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید