خرید شال ارشاد: مراقب تحرکات بي بي سي باشيد

در اين چارچوب ضمن درخواست هوشياري مردم عزيز ايران، از همه خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي تقاضا دارد نسبت به تحركات مشكوك و غيرقانوني شبكه تلويزيوني فوق و يا ساير شبكه‌هاي غيرمجاز، مراقبت‌هاي كافي را اعمال كرده و از اقدامات غيرمتعارف و خلاف رويه قانوني اجتناب ورزند.

معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: برابر گزارش‌هاي موثق واصله، متأسفانه شبكه فارسي زبان BBC انگلستان با هدف تهيه مقدمات فعاليت خود، اقدام به برقراري ارتباطات مشكوك و غيرموجه كرده و با ناديده گرفتن قوانين مربوطه، سعي در جذب برخي افراد معلوم الحال و برنامه‌سازي درباره موضوعات مشكوك دارد.
به گزارش سرويس سياسي برنا، انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني و ايجاد ارتباط با برخي افراد داراي سابقه فعاليت ضدامنيتي، مصداق بارز اقدام عليه منافع ملي يك كشور بوده و ادامه اين رويه، بيانگر انگيزه‌هاي سوء طراحان شبكه مذكور است.
در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به تأمين مالي سازمان راديو و تلويزيون BBC توسط دولت انگلستان و سابقه منفي دولت آن كشور در نقض حاكميت دولت‌هاي مستقل و مداخلات استعماري آن، اين نگراني نزد افكار عمومي قوت گرفته است كه تأسيس شبكه تلويزيوني فارسي زبان BBC‌، در ادامه حركت مداخله‌جويانه و فرصت‌طلبانه دولت انگليس در امور داخلي و حاكميتي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد نفاق و تشتت قومي و مذهبي ميان اقشار مختلف مردم شريف ايران و درتعارض با منافع ملي صورت گرفته است.

اين اطلاعيه‌ مي‌افزايد: در اين چارچوب ضمن درخواست هوشياري مردم عزيز ايران، از همه خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي تقاضا دارد نسبت به تحركات مشكوك و غيرقانوني شبكه تلويزيوني فوق و يا ساير شبكه‌هاي غيرمجاز، مراقبت‌هاي كافي را اعمال كرده و از اقدامات غيرمتعارف و خلاف رويه قانوني اجتناب ورزند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید