خرید شال سرقت 10 ميليون توماني حقوق کارگران کارخانه

سه تن از سارقان مامور نما با سد راه حساب دار کارخانه انيور، حقوق کارگران را به سرقت بردند.

به گزارش برنا،صبح روز 25 مهرماه امسال فردي هراسان خود را به ماموران پليس رساند و از سرقت پول هاي نقدش توسط سه مامور نما خبر داد. ولي الله در شکايت خود به کارآگاهان پليس گفت: ساعت 11 امروز به همراه يکي از کارمندان شرکت با مراجعه به بانک ملت 20 ميليون ازحساب شرکت براي پرداخت حقوق کارگران دريافت کرديم.

وقتي به نزديکي کارخانه رسيديم سه سرنشين يک خودرو زانتيا سفيد با سد کردن راه ما خود را مامور مبارزه با مواد مخدر معرفي کردند و با ادعاي اينکه ما با خود مواد مخدر حمل مي کنيم اقدام به بازرسي بدني از ما کردند.وقتي چيزي را نتوانستند پيدا کنندسريع سوار ماشين شده و از محل فرار کردند. وقتي درحال بررسي پول ها بودم متوجه سرقت 10 ميليون پول نقد شدم .

با ارسال پرونده به دادسراي امور جنايي صبح امروز داديار قريشي زاده رسيدگي به اين پرونده را آغاز کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید