خرید شال قد و بالا

هاشمي رفسنجاني به بازديد از برج ميلاد رفت.

ـ بله حاج آقا، مخالفان ما و برج، هر روز ميومدن هي اينجوري برج رو هل مي‌دادن تا كج بشه بيفته.

افشار رفت و دانشجو آمد.

دانشجو: ببخشيد ديگه سردار، شوق و اشتياق به خدمت ما رو كشوند اينجا.

اين هم تصوير ديگري از توديع و معارفه.

كردان: بفرمادانشجو: نخير قربان، شما استاديد، تازه من دانشجو‌ام.

اين روزها‌ تكنولوژي به همه روستاها نيز رسيده است.

ـ آره آقا گرگه امروز نيا، فردا گوسفندا چاقتر مي‌شن. اصلا شب بيا با هم بحث كنيم.

كنفرانس مطبوعاتي متكي و وزير خارجه سودان برگزار شد.

ـ به به! ماشالله، قد و بالا رو!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید