خرید شال ممنوعيت تبليغات روي بدنه اتوبوس‌ها

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از ممنوع شدن طراحي تبليغات بر روي بدنه اتوبوس‌ها خبر داد.به گزارش مهر، مهندس مهدي چمران در جلسه امروز شوراي شهر تهران گفت: بر پايه دستورالعمل‌ وزارت کشور، انجام تبليغات روي اتوبوس‌ها ممنوع است و هم‌اکنون هم تعدادي از اتوبوس‌ها به دليل تبليغات روي بدنه متوقف هستند.
وي با اشاره به لايحه ضوابط تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي شهر تهران که در جلسه امروز شورا مورد بررسي قرار گرفت، افزود: در اين طرح، موضوع تبليغات روي سقف و بدنه تاکسي‌‌ها مطرح است که بايد با شرايط خاص و هماهنگي کامل دستگاه‌هاي مربوطه باشد.رئيس شوراي شهر تهران ادامه داد: با توجه به تعداد قابل توجه تبليغات در سطح شهر تهران، فکر نمي‌کنم تبليغات روي تاکسي‌ها ديگر لازم باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید