خرید شال نسل جديد شناورهاي جاسوسي در خليج فارس

پس از دستگيري موفقيت‌آميز ملوانان انگليسي توسط نيروهاي ايراني در سال گذشته، آمريکايي‌ها قصد دارند براي ورود به آب‌هاي خليج فارس و جاسوسي، از نسل جديدي از شناورهاي بدون سرنشين استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار «» روي اين قايق‌ها كه فعلاً به صورت آزمايشي در آبهاي عربستان و کويت مورد استفاده قرار مي‌گيرند، آدمك‌هايي نصب شده است كه از فاصله دور واقعي به نظر مي‌رسند. هر يك از اين شناورها دو موتور دارند كه بيشتر براي فيلمبرداري و عكسبرداري از شناورهاي موجود در آبهاي منطقه مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
همچنين اين شناورها مجهز به دستگاه‌هاي فيلمبرداري و عكسبرداري هستند و به وسيله ناوهاي موجود در منطقه هدايت مي‌شوند و در صورت رهگيري و توقف، ديگر نيروهاي نظامي دستگير نمي‌شوند.
گفتني است، اين اقدام نيروهاي آمريکايي پس از آن صورت مي‌گيرد که مقامات ارشد اين نيرو و فرماندهان انگليسي عجز خود را از رويارويي با نيروهايي دريايي ايران و واکنش تند و سريع سربازان جمهوري اسلامي ابراز کرده و بدان اعتراف نموده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید