خرید شال پاري‌سن ژرمن و الجزيره سند همکاري امضا کردند

با ديدار رييس باشگاه پاري‌سن ژرمن فرانسه از ابوظبي، سند همکاري بين دو باشگاه فرانسوي و اماراتي به امضا رسيد.

به گزارش ايسنا، در ديدار شارل ويلنوو رييس باشگاه پاري‌سن ژرمن و محمد ثاني الرميثي بر همکاري‌هاي متقابل دو باشگاه در مورد برگزاري بازي‌هاي تدارکاتي و اردوي تدارکاتي در مقاطع مختلف تاکيد شد.

رييس باشگاه فرانسوي، ضمن بازديد از ورزشگاه محمد بن زايد شهر ابوظبي، ورزشگاه اختصاصي تيم الجزيره امکانات اين باشگاه را بسيارعالي توصيف کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید