خرید شال پرونده نوري‌‏زاد در دادسرا تشکيل شده است

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص آخرين وضعيت شکايت جامعه مدرسين از نوري‌‏زاد، گفت: پرونده نوري زاد در دادسرا تشکيل شده و از طريق پليس امنيت احضاريه فرستاده شده که براي پاسخگويي در دادسرا حاضر شود.

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، عليرضا جمشيدي در نشست خبري صبح امروز درخصوص پرونده کلاهبرداري 70ميليارد توماني، گفت: اين کلاهبرداري از جمله کلاهبرداري‌‏هاي مهم است.
وي ادامه داد: اين فرد در يکي از کشورهاي اروپايي پناهندگي گرفته و دادستان کل کشور نيز تقاضاي استرداد وي به کشور را، از دادستان يونان کرده است.
جمشيدي با بيان اينکه مالباختگان اين پرونده 60 هزار نفر هستند، گفت: قرار است نماينده کميسارياي عالي سازمان ملل از نزديک وضعيت مالباختگان را بررسي کند که اميدواريم بتوانيم با همکاري پليس بين المللي پرونده اين کلاهبرداري را به کشور بازگردانيم.
وي در مورد فردي که به غول کاغذي ايران معروف است گفت: نمي‌‏دانم اين تعابير را چه افرادي براي اين متهمان مي‌‏گذارند اما اين پرونده قضايي نبوده و فقط شخص ماليات خود را نپرداخته است. به همين دليل قوه قضاييه براي آن پرونده‌‏اي تشکيل نداده است.
جمشيدي در خصوص آخرين وضعيت پاليزدار گفت: روز گذشته آخرين مواجهه حضوري يکي از نمايندگان مجلس با اين فرد انجام شده و پرونده براي تصميم نهايي در دادسرا است.
وي خاطرنشان کرد: اميدواريم با اين اقدام بتوانيم سريع‌‏تر قرار نهايي را صادر کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد ارائه مرخصي به شهرام جزايري تصريح کرد: جزايري حق مرخصي دارد و اگر دستگاه قضايي احساس کند که وي فرار نمي‌‏کند، مي‌‏توانيم او را با مرخصي بفرستيم اما تاکنون مرخصي به وي داده نشده است.

وي در خصوص پرونده زهرا بني يعقوب گفت: در اين پرونده خانواده اين شخص در هيات پزشکي قانوني، پزشک معتمد خود را معرفي کرده است که آن پزشک نيز معتقد بود اين شخص خودکشي کرده است. براي خانواده بني يعقوب اين اظهار نظر از سوي پزشک معتمد جاي اعتراض دارد.
جمشيدي در مورد پرونده وزير کشور گفت: به متهم اين پرونده از طريق پليس امنيت احضاريه‌‏اي داده شده تا در دادسرا حاضر شود.

وي در پاسخ به اينکه آيا حکم جلب اين متهم صادر شده است؟ گفت: به دليل اينکه پليس امنيت هنوز گزارش خودرا به دستگاه قضايي ارايه نکرده است به اين شخص تاکنون حکم جلب داده نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید