خرید شال آزار و اذيت 30 زن جوان توسط مرد كفتار‌صفت

جوان 27 ساله به 30 فقره ربايش زنان جوان و بردن آنها به گردنه حسن‌آباد و سرقت و آزار و اذيت شيطاني آنها اعتراف كرد.

به گزارش فارس، طي يك سال گذشته چند تن از خانم‌هاي جوان و ميانسال در مورد به سرقت رفتن اموالشان توسط راننده يك دستگاه پرايد به كلانتري 176 حسن‌آباد مراجعه كردند.
در تحقيقات پليسي اكثر اين زنان مدعي شدند راننده يك دستگاه پرايد يا يك دستگاه پژو 405 در محدوده گردنه حسن‌آباد اين افراد را مورد آزار و اذيت قرار داده و سپس زيورآلات و وجوه نقد همراه اين افراد را به سرقت برده است.
با تشكيل پرونده، مأموران ضمن بررسي اظهارات شاكيان، كل محدوده و مسير‌هاي گردنه مذكور را به كمك دوربين تحت كنترل خود قرار دادند تا اينكه نيمه شب 8 مهر فردي به نام صادق هنگام زور‌گيري از يك زن دستگير شد.
متهم در تحقيقات مدعي شد كه مدت يك سال است با دو دستگاه خودروي پرايد و پژو 405 مبادرت به سوار كردن زنان ميانسال و دختران جوان از داخل شهر تهران كرده و آنها را با ترفند‌هاي مختلف به گردنه حسن‌آباد در حوالي تهران منتقل كرده است.
صادق مدعي شد: با رسيدن به مكان‌هاي خلوت گردنه با زور آنها را مورد آزار و اذيت شيطاني قرار داده و با سرقت وجوه نقد، تلفن همراه و زيور آلاتشان از محل متواري مي‌شده است.
با پيگيري پرونده 8 نفر از شاكيان به مأموران پليس آگاهي مراجعه كردند و موفق شدند در بين افراد حاضر اين راننده جوان را شناسايي و در خصوص تشريح روز حادثه به مأموران اطلاعات لازم را بدهند.
صادق در بازجويي‌ها به 30 فقره سرقت و آزار و اذيت زنان در اين محدوده اعتراف كرد و مدعي شد با هدف تأمين نياز مالي خود و رسيدن به مقاصد شيطاني خود دست به اين اقدام زده است.
وي در خصوص چگونگي اغفال اين زنان مدعي شد از ميدان‌هاي جنوبي شهر و در يكي دو مورد از ميدان‌هاي شمالي شهر زنان را به مقصد شهر ري سوار بر خودروي خود كرده سپس با تهديد آنها به وسيله شوكر و چاقو آنها را به نقطه مد نظر خود برده است.
صادق مدعي شد پس از رسيدن به محل ابتدا دست و پاي طعمه‌ها را بسته سپس اموالشان را از آنها گرفته و در برخي از موارد آنها را مورد آزار و اذيت شيطاني قرار داده است.
وي ادامه داد: پس از آن چشمان مالباخته را مي‌بسته تا او نتواند به راحتي خود را به مسير اصلي جاده برساند و از محل بگريزد.
در حال حاضر تحقيقات براي شناسايي ساير طعمه‌هاي اين فرد در دست انجام است.

فرمانده پايگاه نهم پليس آگاهي از شهروندان خواست تا به دستور قاضي پرونده كساني كه مورد آزار و اذيت قرار گرفتند به اين پايگاه مراجعه كرده و به آنان اطمينان داده مي‌شود اطلاعات آنان محرمانه بوده و خود فرمانده پايگاه شخصا پيگير شكايتشان است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید