خرید شال اتحاديه فوتبال مشروعيت كامل دارد

سخنگوي اتحاديه مديران باشگاه‌ها گفت: اين اتحاديه بازوي فدراسيون بوده و فعاليت‌هايش مشروعيت كامل دارد.

صادق درودگر در گفت‌وگو با ايسنا در واكنش به اظهارات كيومرث هاشمي پيرامون اتحاديه مديران باشگاه‌هاي فوتبال اظهار كرد: من معتقدم هاشمي اطلاع كامل از وضعيت اتحاديه فوتبال دارد. اتحاديه در سال 1376 به صورت رسمي از سوي فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني به كميسيون ماده 10 احزاب معرفي شده و به طور رسمي و قانوني از اين كميسيون مجوز فعاليت گرفته است و بي‌ترديد مجوزي كه در زير آن امضاي “هاشمي طبا” رييس اسبق سازمان تربيت بدني، “فائقي” معاون سازمان و “مصطفوي” رييس وقت فدراسيون ديده شده و بر روي سربرگ رسمي سازمان تربيت بدني نوشته شده است با تغيير افراد دستخوش تغيير نخواهد شد.

وي افزود: اتحاديه در سال 84 توافقنامه‌ي 17 ماده‌اي را با فدراسيون فوتبال به امضا رسانده است كه طي دو سال بعد از آن به دليل مشكلات پيش روي فدراسيون و تعليق پيش آمده از سوي فيفا اتحاديه با وجود برخورداري از حقوق قانوني، طبق اين توافقنامه تصميم گرفت تا براي كاهش آلام و جلوگيري از افزايش مشكلات فدراسيون فوتبال سياست سكوت پيشه كرده و از حقوق خود صرفه نظر كند.

درودگر خاطرنشان كرد: نكته بسيار جالب اين است كه بسياري از مديران فدراسيون كنوني فوتبال از اعضاي اتحاديه هستند. مهدي تاج نايب رييس فدراسيون سابقه دبيركلي اتحاديه را داشته است و مهدي محمد نبي و علي كاظمي از اعضاي هيأت موسس اتحاديه فوتبال هستند، همچنين عزيز محمدي رييس سازمان ليگ فدراسيون فوتبال و تمامي مديران باشگاه‌هاي فوتبال عضو اتحاديه بوده و در جلسات اتحاديه حضور دارند.

سخنگوي اتحاديه مديران باشگاه‌هاي فوتبال افزود: كيومرث هاشمي بايد بداند كه دخالت‌هاي سازمان تربيت بدني در فوتبال بيش از اين موجب خسارت‌هاي حيثيتي به فوتبال كشور شده است و ما اميدواريم اين دوستان در سازمان تربيت بدني از گذشت روزگار درس بگيرند. اگر در گذشته فدراسيون فوتبال ايران تعليق شده است به دليل همين دخالت‌ها بوده است و اميدواريم اگر كيومرث هاشمي و مسوولان سازمان تربيت بدني به اين كشور و فوتبال ايران علاقه‌مند هستند محبت كرده و در آن دخالت نكنند تا فوتبال ايران بتواند موفقيت‌هاي خود را ادامه دهد.

درودگر خاطرنشان كرد: زمان چنداني از نشست رسمي اتحاديه فوتبال و فدراسيون كه با حضور عزيز محمدي و كفاشيان و همچنين من، مرتضوي و آجرلو برگزار شد نمي‌گذرد كه نتايجي در جهت همكاري مشترك نيز در اين جلسه حاصل شد و حتي قرار شد كفاشيان، تاج و محمدي در جلسه شوراي مركزي اتحاديه حاضر شوند كه كفاشيان به دليل سفر به اندونزي و مهدي تاج به دليل مشغله كاري نتوانستند در اين جلسه حاضر شوند و عنوان كردند كه در نشست آينده اتحاديه حاضر مي‌شوند.

وي ادامه داد: به نظر من كيومرث هاشمي در مورد اتحاديه فوتبال كم لطفي كرد و حضور هيچ عضوي از باشگاه‌هاي فوتبال در اتحاديه منعي ندارد. اتحاديه فوتبال عضو فدراسيون است و با توجه به توافقنامه 17 ماده‌اي سال 84، با نامه سازمان تربيت بدني و فدراسيون مجوز فعاليت گرفته‌ايم و به همين دليل فعاليت اتحاديه هيچ تناقضي با ماده 12 اساسنامه فدراسيون ندارد.

درودگر خاطرنشان كرد: درباره ماده 16 اساسنامه نيز، اتحاديه به تمامي تعهدات خود در توسعه و پيشرفت فوتبال پايبند بوده و آن را دنبال كرده است و تاكنون همواره فدراسيون و اتحاديه فوتبال در همكاري با يكديگر گام برداشته‌اند و هيچ گاه مشكلي براي همكاري ميان اتحاديه و فدراسيون وجود نداشته است، اما سياست سازمان همواره به گونه‌اي بوده است كه به دنبال دخالت در مسائل فوتبال بوده است.

درودگر در پايان گفت: كشور ما يك كشور چند صدايي است و هر گونه پيشرفت نيازمند همكاري، تعامل، تلاش مجدانه طرفين و انتقالات سازنده است. اميدوارم دوستان در سازمان تربيت بدني اين چند صدايي را درك كنند تا با همكاري يكديگر كار را پيش ببريم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید