خرید شال ایرنا: شکايت دولت از مصطفی پورمحمدی

دولت، به علت ارائه آمار غير واقعي و نادرست از سوي مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره عملکرد دولت،از وي به دادگاه شکايت کرد.

به گزارش ایرنا، وزير سابق کشور و رييس سازمان بازرسي هفته پيش در برنامه نگاه يک شبکه اول سيما با ارايه آماري غلط، عملکرد دولت در زمينه‌هاي مختلف از جمله برنامه ها و اقدامات اقتصادي را زير سوال برد و با اين اظهارات زمينه هجمه منتقدان و مخالفان عليه دولت را فراهم کرد که به اين علت اظهارات ، دولت از مصطفي پورمحمدي به دادگاه شکايت کرده است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید