خرید شال براي استقلال هواپيماي چارتر بگيريم!

رفت و آمد استقلالي ها با اتوبوس ناراحتي عضو متمول هيات مديره اين باشگاه را به دنبال داشت.

به گزارش برنا، علي انصاري در پايان ديدار تيم هاي پاس همدان و استقلال تهران از واعظ آشتياني خواست از اين پس تمامي سفرهاي برون شهري تيم با هواپيما صورت گيرد و در صورت نبود پرواز، هواپيماي چارتر براي تيم تهيه شود.

خستگي تعدادي از استقلالي ها در ديدار مقابل پاس همدان سبب شد که انصاري چنين خواسته اي را مطرح کند.

وي روز گذشته همراه واعظ آشتياني به همدان رفت و همراه او نيز به تهران بازگشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید