خرید شال حمله شديد واعظ آشتياني به فتح اله‌زاده

مديرعامل باشگاه استقلال تهران گفت:‌ مديرعامل سابق باشگاه و روزنامه‌اش، آرامش استقلال را نمي‌خواهند.

محمدرضا واعظ آشتياني در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت: در روزهاي گذشته تلاش كردم اتفاقي كه براي باشگاه استقلال افتاده است به فتح‌ا… زاده سرايت نكند و ايشان از تنش به دور بماند؛ اما ظاهرا دوستان ايشان در روزنامه اش، آرامش استقلال را دوست ندارند كه ايشان را وارد اين جريانات كردند.

وي افزود: عزيز محمدي رئيس سازمان ليگ در تاريخ 30 تيرماه در نامه‌اي به شماره 916/110 به مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال اعلام كرد حداكثر تا سوم آگوست برابر با 15 مرداد فرم درخواست رسمي باشگاه براي شركت نشست AFC را تكميل و براي تاييد به سازمان ليگ ارسال كنند تا نمايندگان باشگاه در اجلاس توجيهي كه براي مديران باشگاه‌ها و سرپرستان تيم‌ها به منظور پيشبرد دانش مديريت، بازاريابي، حق پخش تلويزيوني، نقل و انتقال بازيكنان و … شركت كنند.

مديرعامل استقلال ادامه داد: اين نشست در تاريخ 28 و 29 اكتبر برگزار مي‌شود و مديران باشگاه تا روز 15 مرداد فرصت داشتند اسامي را به فدراسيون اعلام كنند؛ اما مديرعامل وقت در تاريخ 2/6/86 (دوم شهريور) يعني با 18 روز تاخير نامه‌اي را به عزيز محمدي ارسال كرد و خود و علي نظري جويباري را به عنوان نمايندگان باشگاه معرفي كرد. اين نامه به شماره 1810 در سازمان ليگ ثبت شده است.

اگر مديرعامل وقت استقلال در ارسال نامه قصور نمي‌كرد استقلال از حضور در نشست AFC محروم نمي‌شد. فتح‌ا… زاده با تاخير، اين فهرست را ارسال كرده است.

واعظ آشتياني ادامه داد: طبيعي بود كه پس از تغييرات در باشگاه استقلال ما مدير جديد را براي شركت در اين اجلاس معرفي كنيم. فدراسيون فوتبال نيز ديروز با مسئولان كنفدراسيون فوتبال آسيا رايزني كرد تا مديرعامل جديد باشگاه در اين نشست شركت كند و تا آخر وقت اداري امروز امكان دارد كه مديران جديد بتوانند در اين نشست شركت كنند و اگر اين اتفاق رخ ندهد و AFC مديران جديد را نپذيرد قصور آن فقط متوجه مديريت قبلي استقلال است.

مديرعامل استقلال در خصوص تغيير در ترازنامه مالي باشگاه گفت:‌ اگر سواد مالي داشته باشند تغيير در تراز مالي معنايش آن است كه هيچ انضباط مالي وجود ندارد. زماني كه از ميزان بدهي‌ باشگاه كاسته نمي شود و حتي به آن اضافه مي‌شود، يعني آنكه پولي به باشگاه تزريق نشده و بدهي‌ها افزايش يافته است.

وي ادامه داد: اين مسائل مهم نيست و من آن را به حساب بي‌اطلاعي آنها از مسائل مالي مي‌‌گذارم. كارگروه اقتصادي باشگاه هم اكنون در اولين حركت خود استانداردهاي مالي را مشخص كرده و اين استانداردها را بر اساس قانون تجارت به بازرسي كل كشور اعلام كرده تا همه چيز شفاف و مشخص باشد.

واعظ آشتياني در خصوص به حاشيه رفتن استقلال با بيان اين مسائل گفت: اين مسائل هيچ ارتباطي به حاشيه‌ها و باشگاه استقلال ندارد و فقط جهت روشنگري بيان مي‌شود. تلاش كردم كه فتح‌ا… زاده به چالش كشيده نشود؛ اما ايشان و دوستانشان فضا را اينگونه تغيير دادند. تلاش كردم تا ايشان مبرا شوند؛ اما خودشان به اين مسائل دامن زدند.

مديرعامل باشگاه استقلال در خصوص اينكه فتح‌ا… زاده افتخارآفريني كنوني تيم فوتبال را به خود نسبت مي‌دهد، گفت: من همين جا اعلام مي‌كنم تيم استقلال هر افتخاري را پيدا كرد آن را به فتح‌ا…زاده هديه مي‌كنم، البته بايد بگويم پول تنها حلال مشكلات نيست و علم مديريت را نبايد فراموش كنيم.

اگر دقت كنيد تيمي مانند رئال مادريد با وجود داشتن ستارگاني چون زيدان و بكام نتوانست در لاليگا موفق شود، زيرا نگاه صرف اقتصادي در باشگاه حاكم بود در برخي از باشگاه‌هاي داخلي نيز با وجود نداشتن مشكل اقتصادي تيم به حاشيه مي‌رود و حرف و حديث‌هاي فراواني پيش مي‌آيد. حرف اول را علم مديريت مي‌زند.

وي افزود: تعامل و تقسيم وظايف و ايجاد انگيزه در ميان بازيكنان و كادر باشگاه برخي از نمونه‌هاي اين علم است و اگر فتح‌ا… زاده اين كارها را انجام داده است موفقيت تيم را به ايشان هديه مي‌كنم؛ اما مردم خود بهترين قضاوت‌كننده هستند.

مديرعامل باشگاه در خصوص اينكه روزنامه استقلال جوان را به عنوان ارگان رسمي باشگاه قبول دارد يا خير، گفت: اين روزنامه ارگان رسمي باشگاه نيست و در چند روز آينده ما سايت باشگاه را راه‌اندازي خواهيم كرد و هواداران و حتي خبرنگاران مي‌توانند اخبار موثق و رسمي را از روي اين سايت پيگيري كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید