خرید شال دايي و كريمي در رختكن آشتي كردند

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران با حضور در رختكن پرسپوليس با علي كريمي آشتي كرد.

به گزارش فارس، علي دايي براي تماشاي مسابقه تيم هاي پرسپوليس و برق شيراز پس از گذشت 20 دقيقه از زمان مسابقه وارد ورزشگاه آزادي شد و از نزديك اين ديدار را تماشا كرد.

دايي بين دو نيمه همراه با اعضاي هيئت مديره پرسپوليس راهي رختكن سرخ پوشان شد و پس از روبوسي با علي كريمي و افشين قطبي به همه اختلافات پايان بخشيد.

اعضاي هيئت مديره پرسپوليس در رختكن از اين اقدام سرمربي تيم ملي استقبال كردند.

هواداران پرسپوليس با ديدن دايي در ورزشگاه آزادي رفتار دو گانه اي با وي داشتند. آنها ابتدا با سر دادن شعارهايي كريمي را برتر از دايي دانستند؛ اما در ادامه واكنش‌ آنها تغيير كرد و پس از تشويق دايي از وي خواستند كريمي را بار ديگر به اردوي تيم ملي دعوت كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید