خرید شال رانندگان تاكسي حق شارژ ندهند

مدير طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور با انتقاد شديد از شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني در تهران گفت: اين شركت‌ها تا كنون بيش از 20 ميليارد تومان به صورت مستقيم از رانندگان و مردم دريافت كرده‌اند كه بايد هرچه سريعتر اين مبالغ را مسترد كنند.

مهندس حسين هاشمي روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه از خبر بررسي وضعيت شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني در شوراي شهر تهران هم خوشحال شديم و هم ناراحت افزود: خوشحال شديم كه مسؤولان شوراي شهر تهران به اين نتيجه رسيدند كه به فعاليت غيرقانوني آن شركت‌ها پايان دهند، از سوي ديگر ناراحتيم چرا كه يكسال و نيم اين موضوع به تاخير افتاده و اين امر موجب شده كه هزينه‌هاي زيادي به مردم و رانندگان تاكسي تحميل شود.

شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني هيچ خروجي مناسبي در تهران نداشته‌اند
شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني تهران غيرمجاز بوده و بايد هرچه سريعتر تعطيل شوند
شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني بايد هرچه سريعتر 20 ميليارد توماني كه از تاكسيدارها گرفته‌اند، پس دهند
وي با تاكيد بر اينكه فعاليت‌ شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني هيچ خروجي مناسبي در تهران نداشته‌اند افزود: اين خروجي نه در بخش كيفيت و نه در بخش كميت ارائه خدمات بوده است.

مدير طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور با استقبال از اظهارات نائب رييس شوراي شهر تهران در خصوص انحلال شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني گفت: اين شركت‌ها به دليل نداشتن اهداف و ضوابط مشخص بايد هرچه سريعتر تعطيل شوند.

وي شوراي شهر تهران را نمايندگان مردم خواند و گفت: اين شورا در راستاي استيفاي حقوق مردم بايد هرچه سريعتر نسبت به انحلال شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني و بازگرداندن 20 ميليارد توماني كه از جيب تهراني‌ها رفته است اقدام كند.

مدير طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به اينكه شهرداري تهران براي 37 شركت خصوصي تاكسيراني مجوز فعاليت صادر كرده است گفت: متاسفانه استراتژي بسيار بدي در اين بخش حاكم بود به شكلي كه شركت‌ها بدون توجه به بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي شهر تهران تشكيل شدند؛ از سوي ديگر ماهيت آنها تجاري بوده نه خدماتي و همچنين با توجه به دريافت مبالغ غيرقانوني از سوي اين شركت‌ها شاهد تاثير غيرمستقيم بر نرخ كرايه‌ تاكسي‌هاي تهران و كاهش كيفيت و كميت خدمات رساني تاكسيراني بوده‌ايم.

ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي در حال پيگيري استرداد پولهاي مردم از شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني است
رانندگان تاكسي‌ها از امروز به شركت‌هاي خصوصي حق‌شارژ ندهند و نگران ابطال كارت‌هاي سوخت خود نباشند
هاشمي با تاكيد بر اينكه سازمان‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تعزيرات حكومتي و ساير سازمان‌هاي ذيربط بايد در اين زمينه وارد عمل شده و اين مبالغ غير قانوني را پس بگيرند به ايسنا گفت: از سوي ديگر ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي نيز از كانال‌هاي قانوني در حال پيگيري اين موضوع است.

وي از تمامي رانندگان تاكسي‌هايي كه هم اكنون زير مجموعه شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني تهران قرار دارند خواست از اين تاريخ به بعد به هيچ عوان به اين شركت‌ها پولي پرداخت نكنند.

مدير طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به اينكه يكي از حربه‌هاي شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي فشار بر رانندگان از طريق ابطال كارت سوخت بوده است افزود: تمامي رانندگان تاكسي در جريان باشند ابطال كارت سوخت تنها از طريق وزارت نفت، راهنمايي و رانندگي و ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت صورت مي‌گيرد و افرادي كه شارژ خود را به اين شركت‌ها پرداخت نمي‌كنند نگران ابطال كارت‌هاي سوخت خود نباشند.

وي ساماندهي مسافربرهاي شخصي را يكي از افتخارات بعد از انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: اجراي اين طرح در راستاي قانون مجلس شوراي اسلامي در زمينه سهميه بندي بنزين و ساماندهي حمل و نقل عمومي بود كه متاسفانه مشكلات كنوني ايجاد شده در تهران به دليل ناهماهنگي شهرداري تهران با ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اتفاق افتاده است.

شماره گذاري خودروهاي وارداتي در قالب تاكسي بدون موافقت ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت ممنوع شد
ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي آمادگي دارد با معرفي مديريت جايگزين در بخش تاكسيراني تهران نسبت به ساماندهي مسافربرهاي شخصي و تاكسي‌هاي بخش خصوصي اقدام كند
هاشمي در خصوص تاكسي‌هاي وارداتي نيز به ايسنا گفت: به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ابلاغ شده است كه از اين پس شماره گذاري خودروهاي وارداتي در قالب تاكسي بدون موافقت ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت ممنوع است.

وي با انتقاد از وضعيت نابسامان تاكسي‌هاي بخش خصوصي در تهران گفت: اگر واقعا آقايان در سازمان تاكسيراني و شهرداري تهران نمي‌توانند اين امر را ساماندهي كنند، ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي آمادگي دارد با معرفي مديريت جايگزين در اين بخش نسبت به ساماندهي تاكسي‌هاي بخش خصوصي و مسافربرهاي شخصي تهران اقدام كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید