خرید شال شكايت ايران از عربستان به AFC

فدراسيون فوتبال ايران به دليل عدم صدور رواديد جوانان از سوي سفارت عربستان، از اين فدراسيون به كنفدراسيون آسيا شكايت كرد.

به گزارش فارس، در حالي كه تا چند روز آينده تيم جوانان بايد رقابت هاي خود را در مسابقات قهرماني آسيا در شهر دمام عربستان آغاز كند، سفارت اين كشور هنوز رواديد بازيكنان را صادر نكرده است.

اين براي بار چندم است كه در جريان اعزام تيم‌هاي ملي ايران به اين كشور، سفارت فدراسيون ايران را آزار مي‌دهد.

در همين راستا امروز فدراسيون بابت اين كارشكني از عربستان به AFC شكايت كرد؛ حتي مهدي تاج خود در تماسي تلفني، مراتب اين اعتراض را با دبيركل كنفدراسيون آسيا اعلام كرد.

تيم جوانان كه قرار بود امروز براي حضور در امارات راهي اين كشور شود، به دليل همين موضوع و صادر نشدن رواديد، اين سفر را به فردا موكول كرد. هر چند با وجود اين شكايت هم هنوز سفارت عربستان رواديدها را صادر نكرده است.

ظاهرا فدراسيون عربستان با توجه به همگروهي تيم خود با ايران و ترس از قدرت جوانان، براي متشنج كردن جو هنوز براي صادر نشدن رواديد بازيكنان ايران اقدامي نكرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید