خرید شال طلايي‌نيك:موفقيت دولت دهم ازپيروزي انتخاباتي مهم‌‏تراست

دبير کل حزب توسعه و عدالت با بيان اينکه‌‏ هنوز انسجام مطلوبي بين اصولگرايان ايجاد نشده است، گفت: با تلاش برخي از شخصيت‌‏ها و تشکل‌‏هاي دلسوز و دور انديش اصولگرا هنوز اميد به ائتلاف وانسجام وجود دارد.

رضا طلايي نيک در گفت‌‏وگو با “ايلنا”،گفت: به رغم تنوع کانديداهاي احتمالي در اردوگاه اصولگرايان، رايزني‌‏ها براي سازوکار ائتلاف و رسيدن به کانديداي واحد همچنان دنبال مي‌‏شود.
وي با تاکيد بر اين‌‏که انتخابات دوره دهم رياست جمهوري متفاوت با دو دهه گذشته است، انتخابات پيش‌‏رو را داراي ابهامات و پيچيدگي‌‏هاي خاصي دانست و خاطرنشان کرد: تحولات رقابتي و آرايش انتخاباتي در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري با ابهام و پيچيدگي‌‏هايي همراه است و به رغم گمانه‌‏زني در مورد برخي نامزدهاي احتمالي، بخش قابل توجهي از تشکل‌‏ها و سران دورانديش اصولگرا به الگوي ائتلاف و اجماع اهميت بيشتري مي‌‏دهند.
دبيرکل حزب توسعه و عدالت اسلامي با بيان اين‌‏که حزب متبوعش به تلاش خود براي رسيدن به توافق جمعي و تشکيل دولت ائتلافي باتوجه به سه اصل؛ تعهد، کارآمدي و برنامه محوري ادامه خواهد داد،گفت: معتقديم که بدون شفاف سازي برنامه دولت دهم ، بررسي کارآمدي نامزدها و تعهدجمعي، نمي‌‏توان شاهدتحول در مديريت اجرايي کشور بود. لذا به جاي اولويت دادن به مصاديق و نامزدها به الگوي تصميم جمعي و اتکا به کار آمدي و برنامه نامزدها، با سازوکار مشارکت نخبگان ملي به عنوان ايده انتخاباتي حزب توسعه و عدالت اولويت ويژه‌‏اي داده‌‏ايم.

طلايي نيک ادامه داد: کشور نياز به ارتقاي مديريت و برنامه شفاف براي تحقق مطلوب‌‏تر عدالت دارد. سرعت توسعه و نهادينه کردن عدالت به مفهوم فراگير روند مطلوبي در کشور ندارد. از سوي ديگر ضمن اهميت دادن به نتيجه‌‏گيري از رقابت‌‏هاي انتخاباتي، بايد به توانايي رئيس جمهور دهم در تشکيل دولتي کارآمد و متعهد به برنامه و داراي توان استفاده از ظرفيت‌‏هاي ملي، توجه بيشتري شود.
اين فعال سياسي با تاکيد بر اينکه موفقيت دولت دهم در پيشبرد طراحي پيشرفت و نهادينه کردن عدالت از پيروزي در انتخابات نيز مهم‌‏تر است، تصريح کرد: نبايد همه تلاش‌‏ها و انرژي‌‏ها فقط براي پيروزي در انتخابات و بدون ارزيابي موفقيت در مديريت اجرايي کشور و نيز ارتقاي سطح توسعه و عدالت رقم بخورد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید