خرید شال فتح ا…زاده: تا پايان فصل سكوت مي‌كنم

مدير عامل سابق باشگاه استقلال تهران گفت: پاسخ اظهارات واعظ آشتياني را نداده و تا پايان فصل سكوت مي‌كنم.

علي فتح ا… زاده در گفت و گو با فارس، درباره صحبت هاي واعظ آشتياني اظهار داشت: اعتقادم اين است كه نبايد با حرف هاي حاشيه اي آرامش اين تيم را به هم زد. حتي خود واعظ هم نبايد با اين حرف ها تيم را به حاشيه ببرد.

وي افزود: براي حرف هاي او جواب دارم؛ ولي ترجيح مي دهم تا پايان فصل سكوت كنم؛ البته صبر هم اندازه اي دارد، هر چند كه مي‌دانم بعضي ها به او مي‌گويند عليه من صحبت كند.

فتح ا…زاده ادامه داد: وزارت ارشاد سالانه به طور مداوم روزنامه ها را بررسي مي‌كند و روزنامه استقلال جوان با 90 درصد حمايت از تيم استقلال در بين مطبوعات در صدر قرار دارد. بنابراين نمي دانم چطور گفته مي‌شود اين روزنامه آرامش تيم را بر هم مي‌زند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید