خرید شال فرمول افزايش طول عمر تا 114 سالگي

دانشمندان فرمولي را پيدا کرده‌اند که نشان مي‌دهد چه عاداتي در زندگي سبب افزايش طول عمر مي‌شوند و چند سال به عمر ما مي‌افزايند.
به گزارش خبرگزاري ريا نووستي، پژوهشگران دانشگاه هاروارد به مدت 60 سال بر گروهي 600 نفري نظارت کرده و در نتيجه موفق شدند چند عامل مهم در رفتار افراد را تعيين کنند که بر طول عمر تاثير بسزايي دارند.
براساس نتايج اين پژوهش‌ها، افراد خوشبخت که پول قرض نمي‌گيرند، بيشتر عمر مي‌کنند تا افراد بدبين. همچنين افرادي که شکلات دوست دارند، افراد ديندار و سبزيخواران نيز عمر طولاني‌تري دارند.
همچنين پژوهش‌هاي اخير نشان مي‌دهد افرادي که زندگي سالم دارند، چند سال بيشتر زندگي مي‌کنند.
براي اينکه 2 سال بيشتر زندگي کنيد:شکلات بخوريد. تحقيقات نشان مي‌دهند که شکلات غليظ و تلخ براي قلب مفيد است.
براي اينکه 3 سال بيشتر زندگي کنيد:ديندار باشيد و دوستان بسياري داشته باشيد. تحقيقات نشان دادند که حضور مرتب در حرم و اماکن مذهبي استرس را کاهش مي‌دهد. همچنين دوستي و ارتباطات اجتماعي نيز همين تاثير را نشان مي‌دهند.
براي اينکه 3.6 سال بيشتر زندگي کنيد:گوشت کمتر بخوريد. سبزيخواري و يا تنها کاهش مقدار گوشت در غذا مي‌تواند بعلت کاهش غلظت چربي در بدن طول عمر را افزايش دهد، زيرا در ازاي آن مصرف ميوه و سبزيجات افزايش مي‌يابد.
براي اينکه 3.7 سال بيشتر زندگي کنيد:زندگي فعالي داشته باشيد. دانشمندان تاييد مي‌کنند که تحرک و نرمش و ورزش تاثير مثبتي بر قلب مي‌گذارد و نمي گذارد که فرد چاق شود.
براي اينکه 5 سال بيشتر زندگي کنيد:تحصيل کرده و با دانش باشيد. دانشمندان هاروارد بدين نتيجه رسيدند که زنان داراي تحصيلات دانشگاهي بطور متوسط 5 سال بيش از زنان بدون تحصيلات عاليه زندگي مي‌کنند.
براي اينکه 7.5 سال بيشتر زندگي کنيد:مثبت نگر باشيد. پژوهش‌ها ثابت کرده اند که ريسک مرگ زودرس براي افراد حوشبين 55% کمتر است.
براي اينکه 8 تا 10 سال بيشتر زندگي کنيد:سيگار نکشيد. افرادي که هيچگاه سيگار نکشيده اند، بطور متوسط 10 سال بيش از افراد سيگاري زندگي مي‌کنند. اگر مردان در سن 35 سالگي سيگار را ترک کنند، مي‌توانند بطور متوسط 5.1 سال به طول عمر خود بيفزايند.
براي اينکه 10 سال بيشتر زندگي کنيد:خوشبخت باشيد. افراد خوشبخت بطور متوسط 10 سال بيش از سايرين زندگي مي‌کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید