خرید شال مخالفت مجلس با تخريب ورزشگاه قيطريه

فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از عدم تخريب ورزشگاه شهداي قيطريه اعلام آمادگي كرد.

به گزارش ايپنا، با طرح موضوع تخريب ورزشگاه 50 ساله شهداي قيطريه توسط معارض شخصي در فراكسيون ورزش مجلس، موضوع مذكور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در اين راستا اعضاي هيات رئيسه فراكسيون ورزش در جلسه روز يكشنبه راهكارهاي قانوني موضوع را مورد بررسي قرار خواهند داد تا در صورت امكان اين ورزشگاه به وقت خود باقي بماند.

گفتني است؛ روز سه شنبه هفته جاري در به دليل عدم اثبات وقفي بودن زمينه ورزشگاه توسط اداره اوقاف شميرانات معارض شخصي زمين 7400 متري ورزشگاه به همراه نماينده دادستان براي تخريب ورزشگاه در زمين حاضر شدند، اما با مقابله مردم اجراي حكم به تعويق افتاد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید