خرید شال پلمب 60 موسسه آموزش عالی غیر مجاز

مدیركل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم از صدور دستور پلمب 60 موسسه آموزش عالی به علت نداشتن مجوزهای قانونی خبر داد.

به گزارش شبكه خبر ، رضا عامری گفت : این موسسات مجوز قانونی برای فعالیت در زمینه آموزش عالی نداشتند كه پس از بازرسی ها، اخطاریه های توقف فعالیت برای آنها صادر و ارسال شد كه اكنون مهلت قانونی مقرر آنها به پایان رسیده است و مطابق قانون باید پلمب شوند.

وی با اشاره به اینكه صدور احكام پلمب این 60 موسسه از ابتدای امسال تاكنون صورت گرفته است، خاطرنشان كرد :براساس ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی كه بدون مجوزقانونی دایر شده و می شود، مصوب سال 72 مجلس شورای اسلا می، موسسات آموزشی بدون مجوز، ملزم به توقف فعالیت های آموزش عالی خود هستند.

وی خاطر نشان كرد : براساس قانون برای موسسات بدون مجوز مهلت در نظرگرفته می شود و چنانچه این موسسات در مدت مقرر نسبت به تعطیلی فعالیت های آموزش عالی خود اقدام نكنند ، اداره نظارت براماكن اقدام به پلمپ محل فعالیت آنها می كند .

عامری با تاكید براینكه وزارت علوم درباره برگزاری دوره های فراگیر پیام نور تاكنون برای هیچ موسسه ای مجوز فعالیت صادر نكرده است ،گفت : متاسفانه این روزها تعدادی از موسسات در برگزاری دوره های فراگیر پیام نور تبلیغات گسترده ای انجام می دهند كه هیچیك از آنها مورد تایید ما نیست و وزارت علوم در بازرسی های خود با این موسسات متخلف برخورد قانونی خواهدكرد.

عامری تعداد موسسات آموزش عالی دارای مجوز از وزارت علوم را نزدیك به 130 مورد اعلا م كرد و گفت : این موسسات در حیطه آموزش عالی و تنها در زمینه هایی كه مجوز لازم را كسب كرده اند، مجاز به فعالیت هستند.

وی تصریح كرد : آموزش های ارائه شده موسسات آموزش عالی دارای مجوز فعالیت از وزارت علوم منجر به صدور مدرك رسمی به داوطلبان و شركت كنندگان در این دوره ها نمی شود.

عامری تاكید كرد : موسسات متقاضی فعالیت در راستای آموزش عالی باید فرآیند قانونی كسب مجوز را از وزارت علوم بگذرانند و پس از آن می توانند به برگزاری دوره های آموزش عالی اقدام كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید